Ak vás nevyberú

Nepodarilo sa vám uspieť na prijímacom pohovore? Nevadí. Aj keď je to možno v prvom momente nepríjemné a príde vám to ľúto, treba počítať aj s takouto situáciou a zobrať ju športovo a s chladnou hlavou.

V prípade neúspechu na prijímacom konaní sa môžete opýtať na dôvody, ktoré viedli k uprednostneniu iného kandidáta. Taktiež je však potrebné prehodnotiť možné chyby, ktorých ste sa mohli dopustiť. Medzi najčastejšie patria:

  • nedostatočné praktické skúsenosti alebo nedostatočné vzdelanie
  • nevýrazná verbálna seba prezentácia
  • plachosť alebo bojazlivosť a stres alebo naopak prílišné sebavedomie
  • nedostatok sebareflexie
  • neúprimnosť
  • nevhodný odev a neupravený zovňajšok
  • nerozhodnosť a neistota
  • nerealistické predstavy o plate
  • nedostatočná príprava na pohovor
  • externé faktory, ktoré ste nemohli ovplyvniť

Po prehodnotení dôvodov, pre ktoré ste sa nestali jedným z úspešných uchádzačov o prácu, je najlepšie skúsiť ďalšie ponuky a pripraviť sa na ne ešte lepšie a profesionálnejšie. Taktiež môžete vyskúšať služby personálnych agentúr, v ktorých vám poradia nielen pri výbere jednotlivých pracovných pozícií vhodných pre vaše vzdelanie a praktické skúsenosti ale usmernia vás aj v oblasti prípravy na konkrétne pohovory.