Ako sa stať au-pair?

Napriek všetkým vaším snahám sa vám na Slovensku vytúžená práca vyhýba a tak ste sa rozhodli, že to skúsite v zahraničí. Ako na to?

Nájdite si agentúru! Ako však rozpoznať dobrú agentúru? Veď už toľkí naleteli podvodníkom!

Každá seriózna agentúra, ktorá sprostredkuje prácu v zahraničí, musí mať overenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na požiadanie vám toto overenie vyhľadajú pracovníci tohto úradu. Ak niektorú agentúru neevidujú, ruky preč od nej!!!

Ďalšou vecou, ktorá vám pomôže odlíšiť serióznu agentúru od tej podvodníckej, sú vstupné poplatky. Takú, ktorá by ich nebrala, nájdete len veľmi ťažko, ale podstatný rozdiel je vo výške týchto poplatkov. Ak od vás hneď pri prvej návšteve pýtajú tisíc, alebo aj viac eur, otočte sa na päte a choďte inam. Primeraná výška vstupných investícií je okolo sto eur a nikdy nepresiahne hranicu dvoch stoviek.  Ak dáte tisícku, je veľká pravdepodobnosť, že na prácu v zahraničí budete čakať naveky a svoje peniaze už tiež viac neuvidíte. Ak agentúra potrebuje viac peňazí, vždy si ich predsa môže stiahnuť z vašej zahraničnej mzdy!

Vybrali ste si agentúru, ktorá je seriózna a zaplatili ste vstupné poplatky? Výborne, prichádza ďalšia fáza.  Ponúknu vám prácu. Zvyčajne ide o prácu au pair, ktorá nie je platená – dostávate však vreckové okolo 200 – 250 €. Nesiahnite však po prvej ponuke, niektoré sa diametrálne líšia! Niekto chce, aby ste sa starali výlučne o deti. Iný by potreboval skôr upratovačku a kuchárku. Ďalší má trinásť psov veľkosti poníka a potrebuje človeka na venčenie. A posledný by potreboval jedného človeka na toto všetko. Vyberte si prácu, ktorú zvládnete a ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Keď prijímate prácu au pair, väčšinou je zazmluvnené, že vám hosťovská rodina poskytne príležitosť navštevovať jazykovú školu. Pozor!!! Poskytnúť príležitosť môže znamenať aj to, že vás privedú do cudzieho mesta, ukážu budovu školy a povedia: tu je to. A to je všetko.

Dopredu si overte, či vám hosťovská rodina toto vaše vzdelanie aj zaplatí. Nájdu sa takí, ktorí vám zabezpečia a zaplatia nielen školné a učebnice, ale aj dopravu do a zo školy.

Rovnako je to so zdravotným poistením. Ak nemáte európsky zdravotný preukaz, môžete si vybaviť poistenie v tej ktorej krajine – a platiť vám ho môže zamestnávateľ.

Dohodnite si písomne, kedy a kde vás má rodina očakávať. Netelefonujte! Mnohí precenia svoje jazykové schopnosti a potom dochádza k rôznym omylom. Je veľmi nepríjemné ocitnúť sa v cudzej krajine bez najmenšieho tušenia, kde sa stala chyba, že po vás neprišli. List, či e-mail si môžete doma v pokoji preložiť a zaistiť tak, že nedôjde k nedorozumeniu.

Seriózna agentúra vám tiež môže dať kontakt na iných Slovákov, ktorí cez ňu vycestovali do rovnakej oblasti, ako máte namierené. Je na nezaplatenie mať v zahraničí ostrieľaného krajana, ktorí poradí, pomôže a odpovie vo vašej rodnej reči.

Veľké agentúry vám tiež dajú telefónne číslo na slovensky hovoriaceho človeka v danej krajine, ktorý má za úlohu riešiť vaše prípadné problémy. Napríklad, ak sa ukáže, že rodina, v ktorej ste začali pracovať, od vás požaduje neprimerané práce, alebo sa stanete obeťou sexuálneho obťažovania, či diskriminácie, tento človek vám urýchlene nájde náhradnú rodinu.

A na záver: viac ako polovica au pair si po niekoľkých mesiacoch v zahraničí nájde ešte jednu prácu.  Napríklad chodia babičkám na nákupy, niekoľkokrát do týždňa upratujú, či venčia psy, alebo úplne nechajú prácu au pair a zamestnajú sa v skutočnej zahraničnej firme. A tam už nepôjde o vreckové, ale o skutočné peniaze, ktoré si zarobíte vlastným úsilím.