Ako sa naučiť cudzí jazyk v zahraničí

Znalosť cudzích jazykov je bezpochyby veľmi žiadanou komoditou najmä na trhu práce. Preferovaným jazykom je angličtina, no uplatnenie nájdu aj nemecky, či francúzsky hovoriaci ľudia. V poslednom čase sa znova dostáva do popredia i ruština a čoraz väčší dopyt je aj po ľuďoch hovoriacich plynne po poľsky, alebo maďarsky.

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako sa naučiť cudzí jazyk, je tzv. bazénová metóda – ak ste hodení do vody, musíte plávať. A „plávať“ v cudzojazyčných vodách sa dá najlepšie v cudzojazyčnom prostredí. Preto je najlepšou alternatívou vycestovať do zahraničia.

Je to neporovnateľne lepšie, než akákoľvek škola, či kurz – v zahraničí totiž cudzí jazyk nepoužívate len niekoľko hodín denne, ale neustále. Žiadna pauza, žiadne pomôcky v slovenčine, ak sa nechcete utopiť, naučíte sa plávať, ani nebudete vedieť, ako.

Práca au – pair vlastne nie je platená – dostávate len akési vreckové, zvyčajne nepresahujúce tristo eur. Zato pre výučbu jazyka je veľmi vhodná – rodina, v ktorej sa zamestnáte, totiž dopredu očakáva vašu slabú, až takmer nulovú úroveň jazykových schopností.

Jedna dobrá rada, ktorá možno vyznieva zvláštne: rozprávajte!!! Mnohí sa z obáv, aby hovorili správne, toľko zamýšľajú nad vetnou skladbou, gramatikou, koncovkami a výslovnosťou, že jednoducho nerozprávajú. Chyba!!!

Ak by vám cudzinec v Bratislave povedal: Prosiť, ako bus -stanica dostať? , pravdepodobne by ste z toho vydedukovali, že potrebuje vysvetliť, kadiaľ sa dostane na autobusovú stanicu. Verte, či nie, ľudia v zahraničí nie sú o nič menej bystrí. Aj zo skomolenej vety pochopia jej hrubý zmysel a vám sa častým opakovaním dostane do uší i na jazyk tá správna gramatika a akákoľvek zložitá veta tým získa frázovitosť. Keď ju budete používať často, už sa nebude zamýšľať nad koncovkami a pádmi. Bude to pre vás automatické, rovnako, ako v rodnom jazyku. Takže – čo aj lámane, ale rozprávajte!!!

Samozrejme, jedna vec je rozprávať a celkom iná vec je rozumieť. Vy totiž viete, čo chcete povedať, takže proces prekladu z rodného jazyka beží vo vašom mozgu zároveň s vyslovovaním cudzích slov. Opačným smerom to už nie je také jednoduché. Poproste vašich zamestnávateľov, aby vám vaše povinnosti napísali na papier. V pokoji si ich potom môžete preložiť hoci za pomoci slovníka.

Najlepšie je, keď sú v rodine malé deti. S radosťou sa ujmú role učiteľov a vy budete pre nich žiakom. Je to pre ne atraktívna hra a vy sa mnohému naučíte. Deti sa vyznačujú nesmiernou trpezlivosťou. Budú krútiť hlavou, hrešiť vás a prevracať očami, ale zopakujú vám daný výraz aj po stopäťdesiaty krát a ešte budú mať radosť, ako pomaly napredujete v jazyku, ktorý ony bez problémov ovládajú.

Ako au – pair budete navštevovať aj jazykovú školu. Čo vás zrejme prekvapí, bude fakt, že najväčším prínosom školy nebude pre vás vyučovanie, ale prestávky. Stretnete sa totiž s obyvateľmi iných krajín a jediným dorozumievacím prostriedkom bude reč, kvôli ktorej všetci chodíte do školy. Úroveň vašich jazykových znalostí bude zhruba na rovnakej úrovni a preto sa nebudete cítiť zle, keď na prvý krát nepochopíte, o čom je reč – veď ostatní tiež hneď nepochopia!

Pri tejto metóde učenia sa cudzieho jazyka však narazíte na jedno netušené úskalie. Vyžadujte, aby s vami komunikovali len v spisovnej angličtine, nemčine, či inom jazyku. Inak sa môže ľahko stať, že sa naučíte perfektne rozprávať bavorským nárečím, ktorému sa v Berlíne budú uškŕňať, alebo do Londýna prídete hrdý na svoju angličtinu, ktorej však bude rozumieť sotva každý druhý obyvateľ tejto metropoly.

Martina Miková