Práca na doma pre ženy

Často sa ľudia zaujímajú konkrétne o prácu na doma pre ženy. Ak by sme sa na to pozerali cez prizmu politickej korektnosti, asi by sa v takej téme dal nájsť náznak diskriminácie. Na druhej strane práca na doma pre ženy je vcelku špecifická téma, ktorá môže mať svoj význam spravidla vo dvoch odlišných situáciách:

 • Práca doma počas materskej dovolenky
 • Práce, ktoré sa dajú vykonávať doma a hodia sa pre ženy

Obidve situácie sú vcelku špecifické a tak sa na ne pozrime detailnejšie. Prvú možnosť nájdete popísanú v článku práca doma počas materskej dovolenky a tak sa môžeme hneď pozrieť na:

Práce, ktoré sa dajú vykonávať doma a hodia sa pre ženy

Z princípu práce doma sa dá odvodiť, že väčšinou ide o prácu, ktorú môže vykonávať ktokoľvek. Ak pracujete doma, je jedno koľko máte rokov, ako vyzeráte. Zaujímavý je len výstup práce. Z toho vyplýva, že doma môže pracovať ktokoľvek a nie je veľa miesta na nejakú diskrimináciu. Na druhej strane veľké percento práce, ktorá sa dá vykonávať doma je spojené s nejakou formou pripojenia – často sa síce pracuje doma, ale cez počítač je človek spojený s pracoviskom, alebo inými ľuďmi. Aj keď dnešné technológie už umožňujú komunikovať on-line, zdieľať dokumenty, vidieť sa cez videokonferenciu, nie vždy tieto služby fungujú bezchybne. Potom v tejto práci má istý náskok človek, ktorý má vzťah k IT technológiám.

Aj téma filmovania či strihu videa môže byť dobrým tipom na prácu doma.

Pri hľadaní práce na doma sa pod vplyvom takýchto názorov môžu ženy intuitívne obávať večného zápasu s počítačmi a pri hľadaní práce na doma môžu preferovať skôr práce, kde je potrebná vytrvalosť, jemné a nekončiace práce a podobne. Je pravda, že existujú práce, ktoré mnoho mužov nemá rado a ženy ich možno spravia celkom s chuťou.

 • Príkladom môže byť databáza – pred časom som potreboval vytvoriť väčší zoznam a nebolo tej sily, ako sa donútiť vytvoriť ho. Ukázalo sa, že keď som túto prácu spomenul známej, hneď ožila. Pre ňu to bolo zaujímavé a príjemné spracovať, vedela, prečo a ako.
 • Iným príkladom práce, v ktorej môže žena využiť svoju schopnosť precízne a kvalitne spracovať materiály je napríklad elektronický obchod. Jedna z ťažších častí práce (pre muža) je „kŕmiť“ elektronický obchod informáciami o predávaných produktoch. Aj tu môže byť ideálny priestor – je to ideálna ukážka práce na doma pre ženy.

Týmito príkladmi sa dá odpovedať na špecifickú otázku, aká má byť práca na doma pre ženy. No nemôžeme ženy posudzovať len v duchu tradičného myslenia – ženy varia, muži lovia – pretože to dnes už nie je pravda.

Pokiaľ by sme chceli hľadať aká práca na doma sa hodí špecificky pre ženy, asi by som vychádzal z rozdielností medzi mužom a ženou a snažil by som sa využiť prednosti, ktoré majú ženy. Pre tieto odlišnosti žien by som potom hľadal uplatnenie v práci doma. Skúsme si preto zhrnúť niektoré

Rozdiely medzi mužom a ženou

 • Ženy dokážu výborne zvládať viacero úloh naraz. Muž sa sústredí na jeden problém a na ostatné okamžite zabudne.
 • Ženy vedia často lepšie, než muži spracovávať informácie o vzťahoch medzi ľuďmi. Výborne si pamätajú mená, vzťahy a problémy ľudí, situácie, ktoré ich spájajú.
 • Majú vzťah k tomu o niekoho sa starať.
 • Ženy vedia z viacerých informácií rýchlo spojiť nejaký nový výsledok. Niekto to nazve ženskou intuíciou – ale je to skôr o tom, ako je zapojený mozog. Ženy majú takzvané syntetické myslenie.
 • Ženy vedia podstatne dlhšie upriamiť pozornosť na monotónnu prácu a vykonávajú ju nielen bez chýb, ale často rady a ešte si pri nej aj odpočinú. Len skúste mužovi dať vyšívať dečku a nervovo sa zrúti už po pár minútach. To súvisí s koordináciou:
 • Ženy majú podstatne lepšiu koordináciu jemných pohybov. Preto sa im darí jemná práca, sú v nej nielen podstatne zručnejšie, ale (viz. predošlý bod) ich taká práca často aj baví.
 • Pokiaľ by šlo o telesné zaťaženie, ženy sú výborne vybavené zvládnuť vytrvalostné zaťaženie na rozdiel od muža, ktorý je stavaný skôr na krátkodobé silové. Inými slovami muž vyrúbe strom a ide si ľahnúť. Žena bude pracovať v menšom nárazovom zaťažení, ale vydrží robiť po celý deň.
 • V telesnej konštitúcii je ešte jedna podobnosť – ženy ťažšie znášajú krátkodobý stres typu nárazový hluk, nečakané údery, záblesky.

Samozrejme, na rozdiely medzi mužmi a ženami sa nesmieme pozerať ako na dogmu. Aj medzi ženami nájdete také, ktoré by s týmto výpočtom nesúhlasili a medzi mužmi takých, ktorí majú mnohé z týchto ženských vlastností.

Vráťme sa teraz k našej úvahe o tom, ako sa hľadá dobrá práca na doma pre ženy. Výpočet vlastností, ktoré majú ženy spoločné môžete využiť pri úvahe, ako si hľadať prácu.