Práca na doma bez poplatkov

Veľmi často ľudia dnes hľadajú prácu na doma, ale bez poplatkov. Inými slovami to znamená, že chcú pracovať doma, ale nechcú naletieť podvodníkom.

Telegraficky: ak niekto ponúka prácu na doma, ale informácie, alebo samotná práca sa môžu začať až potom, čo zaplatíte nejaký poplatok, spravidla nejde o ponuku práce na doma. Často ide o nejakú formu podvodu. Ďalším častým nepochopením je ponuka firiem z oblasti sieťového marketingu (multilevel marketing, MLM). Práca v MLM nie je zamestnaním, ale je to podnikanie. Väčšina ľudí, ktorí sa zaujímajú o prácu na doma bez poplatkov teda hľadajú skôr nejakú formu zamestnaneckého vzťahu, nie podnikanie.

A to je vlastne hlavný problém. Ak sa na to pozrieme z nadhľadu, tak byť zamestnancom je v istom zmysle pasívna pozícia. "Nájdite mi prácu a ja vám ju spravím". To je krédo zamestnanca. Tento prístup bol ešte v minulom storočí celkom normálnym. Vyštudovali ste školu, zamestnali ste sa v nejakej firme a zamestnávateľ vám dával úlohy a za ich splnenie mzdu. Inými slovami, predávali ste svoj životný čas, silu a duševnú kapacitu. Aj dnes tak žije veľa ľudí, ale doba sa začína rýchlo meniť.

Hľadať si prácu na doma bez poplatkov je často len zúfalým pokusom preniesť schému z minulého storočia (obdobie industrializácie) do dnešnej doby (informačná éra). Pokiaľ očakávate, že práca na doma bude znamenať, že nájdete niekoho, kto vám zadá úlohy a vy ich budete pasívne plniť, tak je to zlá stratégia.

Hľadajte najskôr svoju odlišnosť

Čím sa líšite od ľudí vo svojom okolí? Čo viete lepšie, ako ostatní? Čo vás baví? To by ste mali skúsiť využiť aj vo svojej práci – či už práci na doma, alebo v zamestnaní.

  • Ak totiž v práci ponúknete to, čo ponúkajú aj iní, znevýhodníte sa. Ak veľa ľudí vie robiť určitú prácu, ich mzdy budú klesať – sú nahraditeľní.
  • Ak veľa ľudí vie to, čo viete vy, je možné, že takú prácu ani nezoženiete – priveľa konkurentov.

Je to vlastne celkom nepríjemná vec. Ak si tieto súvislosti začnete spájať, asi veľmi rýchlo zistíte, že pokiaľ nejakú odlišnosť na sebe nájdete (takú, akú dokážete predať napríklad aj formou práce na doma) tak prácu na doma nepotrebujete (!). Je to tak – práca na doma je spravidla synonymom pre prácu popri zamestnaní. Čiže človek príde z práce domov a môže začať robiť na inej práci. Ak ale máte odlišnosť, nepotrebujete mať dve zamestnania. Za zaujímavých ľudí dnes trh vie dobre zaplatiť.

Práca na doma bez poplatkov – tip

Zároveň predpokladajme, že prácu na doma bez poplatkov hľadajú ľudia, ktorí možno svoju vlastnú odlišnosť ešte nemajú. Potom by som mal pre vás tip na prácu doma. Pracujte doma na svojom sebarozvoji. Ak neviete, čo ponúknuť, venujte denne dve hodinky štúdiu nejakej knihy – či už z oblasti medziľudskej komunikácie, alebo z vášho odboru. Pojmite to ako svoju investíciu do budúcnosti. Ak by ste svoje voľné popoludnia predali za bagateľ nejakej firme vo forme práce doma, získate možno pár eur navyše – ale čo neskôr? To chcete navždy predávať svoj životný čas za bagateľ?

Dajte si za úlohu, že sa stanete odborníkom v nejakej oblasti.

  1. V takej oblasti, ktorá vás baví.
  2. V takej oblasti, v ktorej máte reálne šance uspieť.
  3. V takej oblasti, na ktorej môžete zarobiť.

Ak splníte všetky tri tieto podmienky, po nejakom čase sa váš život zlepší. Nebudete už hľadať prácu na doma bez poplatkov. Ktovie – možno takú prácu budete sami ponúkať iným.