Pôžičky bez dokladovania príjmu

Takto nadobudnuté peniaze nepatria medzi tie najlacnejšie a v konečnom dôsledku ani najvýhodnejšie. Úroky sú pomerne vysoké a podmienky pre klientov často nevýhodné. Napriek tomu ich ľudia vyhľadávajú. Sú totiž mnohokrát ich poslednou možnosťou, ako riešiť svoju finančnú situáciu.

Kedy sa tento finančný nástroj oplatí?

Ak sa ocitnete v situácii, kedy si potrebujete požičať peniaze, musíte najprv zhodnotiť vašu celkovú situáciu. Nielen finančnú. Dôležité sú aj vyhliadky postupu v práci, vaša celková zadlženosť, majetok, ktorý vlastníte. To sú všetko faktory, ktoré ovplyvnia vaše možnosti. Ak je vaša celková situácia dobrá, môžete požiadať o pôžičku v banke. Každá banka rada požičia klientovi s dobrým príjmom, nezadlženou nehnuteľnosťou, či bez ďalších úverov. Samozrejme aj v tomto prípade sú rozdiely medzi jednotlivými bankami, prípadne úverovými produktmi. Konečná výška úroku a suma, o ktorú úver preplatíte, je vždy závislá od vášho celkového hodnotenia bankou.

Väčšinou sú však konečné podmienky poskytnutého úveru pre vás vcelku priaznivé. Samozrejme vždy treba počítať so značnou čiastkou, o ktorú úver preplatíte. Inak by sa banka neunúvala vám požičať. Aj oni musia predsa z niečoho žiť.

Inak je to ale v prípade, ak vaša celková bilancia je zlá. Nemôžete doložiť príjem. Vaša celková zadlženosť je príliš vysoká. Váš zdokladovateľný príjem je nedostatočný. V tomto prípade už nemáte veľmi na výber. Ste pre banku nebonitný klient. Rizikový klient. A tak k vám bude aj pristupovať. Jednou z možností je v takejto situácii pôžička bez dokladovania príjmu. Pri tomto type pôžičky nemusíte dokladovať svoj príjem. Pravidlom však je vyššie riziko = vyšší úrok. S tým musíte počítať.

Kto ich poskytuje

Pôžičky (úvery) bez dokladovania príjmu ponúkajú hlavne nebankové spoločnosti. V ponuke bánk ich nájdete zriedkavejšie. Je to z dôvodu vysokého rizika návratnosti finančných prostriedkov. Vyššiemu riziku zodpovedá aj vyššia úroková sadzba. Keďže banky sa snažia požičiavať s čo najnižším rizikom, vzniká tu priestor pre nebankové spoločnosti. Napriek tomu ich nájdeme aj v ponuke niektorých bánk.

Ako záskať pôžičku tohto druhu v banke

Ako už z názvu vyplýva, pri vybavovaní tohto druhu pôžičky nemusíte banke dokladovať váš príjem. Tu však môžeme rozdeliť tieto pôžičky na dva typy:

 1. Klienti, ktorí už určitý čas poukazujú príjem na účet v danej banke, alebo podpíšu čestné vyhlásenie, že majú pravidelný príjem, prípadne spĺňajú iné špecifické podmienky. Pri prvom type síce nemusíte doložiť potvrdenie o príjme, musíte však splniť iné podmienky. Musíte mať istú dobu v danej banke účet, a musíte naň poukazovať príjem. Alebo musíte podpísať čestné vyhlásenie o príjme. Prípadne spĺňať iné špecifické podmienky. Po splnení týchto podmienok vám banka poskytne pôžičku. Úrokové sadzby sú v tomto prípade porovnateľné s ostatnými úverovými produktmi. Podobne ako aj doba splácania, či poplatky. Aj výška úveru je podobná. Jedná sa prevažne o nižšie sumy. Základným predpokladom však je, že máte pravidelný príjem. Ak ho však nemáte, tento typ pôžičky je pre vás nevhodný.
 2. Vôbec nedokladujete svoj príjem. Pri druhom type je to trocha iné. Keďže v tomto prípade naozaj nemusíte dokladovať príjem, je nutná zábezpeka. Tou sa stáva nehnuteľnosť. Tým sa pôžička stáva vlastne hypotékou bez dokladovania príjmu.

Tieto môžeme znova rozdeliť na dva typy:

 1. Hypotéky bez dokladovania príjmu na zabezpečenie bývania. Je zjavné, že pri prvom type je nevýhodou ich účelové využitie. Sú podmienené využitím na účely spojené s nehnuteľnosťou. Na jej nadobudnutie, výstavbu, zmenu, úpravu, splatenie, alebo kombináciu týchto účelov. Niektoré banky ponúkajú možnosť zaplatenia poplatkov za poskytnutie úveru a za ohodnotenie nehnuteľnosti bankou priamo z poskytnutého úveru. Niektoré vám umožnia použiť časť úveru na čokoľvek. Väčšinou všetky ponúkajú mimoriadne splátky bez poplatku. Takisto aj možnosť predčasného splatenia úveru. Podmienkou pre získanie je trvalý pobyt na území SR, vek zvyčajne od 25 rokov a vlastníctvo nehnuteľnosti určenej na bývanie. Niekedy sú potrební aspoň dvaja ručitelia. Doba splatnosti sa pohybuje do 20-30 rokov. Banka vám zväčša poskytne úver vo výške od 7000 eur do výšky 50% hodnoty založenej nehnuteľnosti.
 2. Bezúčelové hypotéky bez dokladovania príjmu (tzv. americké hypotéky). Druhý typ naopak nevyžaduje využitie úveru na konkrétny účel. Podmienky poskytnutia týchto dvoch typov úveru sú veľmi podobné. Mierne sa odlišujú v úrokových sadzbách. Tie sú u bezúčelových úverov spravidla vyššie.

Podmienky pre získanie pôžičky tohto druhu v nebankovke

Vyššie riziko = vyšší úrok. Vyšší úrok = vyšší potenciálny zisk. Preto sú tieto typy úverov doménou nebankových spoločností. Klienti, ktorí nepochodili v banke, tu hľadajú poslednú šancu. Podmienky získania úveru sú jednoduchšie. Lákavejšie. Ale tomu zodpovedajú aj úroky. Úvery bez dokladovania príjmu tvoria najvýznamnejšiu časť portfólia úverových produktov nebankových spoločností. Tvoria aj najvýznamnejšiu časť ich zisku. Je to jednoduchá matematika. Ak klient spláca úver, nebanková spoločnosť získava na vysokých úrokoch. Ak nespláca, siahne na predmet ručenia, a získa na jeho predaji.

Nebankové spoločnosti ponúkajú rôzne typy týchto pôžičiek. Od menších súm až po skutočne vysoké čiastky. Rýchlosť vybavenia závisí od výšky úveru. V ponuke majú aj pôžičky, ktoré vybavíte za pár minút cez internet. Alebo cez sms. Spravidla sa však jedná len o malé čiastky. Pre získanie väčšej sumy peňazí je potrebná návšteva nebankovej spoločnosti. Nemusíte tam chodiť vy. Stačí, ak im zavoláte, alebo napíšete e-mail, a oni prídu k vám. Pripravte si doklad totožnosti a doklady k predmetu ručenia. Ak bude všetko v poriadku, peniaze môžete mať už nasledujúci deň. Predmetom ručenia môže byť nehnuteľnosť, ale aj hnuteľný majetok (napr. auto).

Nebankové spoločnosti väčšinou nemajú vekové obmedzenia. Preto u nich ľahko získa úver aj dôchodca. Starí ľudia by si ale obzvlášť mali dávať pozor na to, čo podpisujú. Obvykle už nie sú takí zbehlí v obchodnej terminológii, a môžu ľahšie naletieť podvodníkom. Preto by nemali podľahnúť tlaku zástupcov nebankoviek. To ale platí pre všetky vekové skupiny. Opatrnosti nie je nikdy dosť. A istá ostražitosť je tiež namieste. V banke máte záruku, že všetko musí byť v súlade so zákonom (aj keď aj tu treba čítať malé písmenká v spodnej časti zmluvy). Nebanková spoločnosť má väčšiu voľnosť vo výklade zákonov a ich aplikácii v praxi. O dobrých mravoch nehovoriac. Preto si vždy nechajte čas na poriadne preštudovanie zmluvy. Prípadne sa poraďte. A to aj, alebo hlavne v prípade, keď vás súri čas, alebo máte nejaký problém. Vtedy človek narobí najviac chýb. A takáto chyba by vás mohla obzvlášť mrzieť.

Otázka znie – s kým sa poradiť. Rodinní príslušníci a kamaráti sa často nemusia vyznať. Finanční poradcovia zas môžu byť motivovaní províziou a potom vám ľahko môžu dať zlé rady. Len preto, aby ste si vybrali taký produkt, ktorý im prinesie viac zisku.

Komu sú určené pôžičky bez dokladovania príjmu

Kto sú vlastne ľudia, ktorí siahajú po pôžičkách bez dokladovania? Sú to zúfalci bez príjmu? Nešťastníci s exekúciou na krku? Chudáci s dlhmi? Odpoveď je ďaleko zložitejšia.

Scenár č.1

Každý z nás sa občas ocitne v situácii, kedy si potrebuje požičať peniaze. Pokazí sa vám chladnička. Auto. Deti potrebujú strojček na zuby. Život prináša aj takéto situácie. Čo teda robiť, ak nemáte úspory? Môžete si požičať od rodiny. To je riešenie, ktoré má svoje výhody, ale aj vážne problémy. Rodina zvyčajne nechce žiadne úroky. Netrvá na presnom dodržiavaní splátkového kalendára. Lenže v tej chvíli sa zároveň zvyčajne naštrbia aj vzťahy. Preto radíme radšej si peniaze nepožičiavajte od rodiny a priateľov. Náhodou nebudete schopní splácať a je tu problém. Finančné inštitúcie sú na takú situáciu zariadené, viete s nimi dohodnúť splátkový kalendár a nepohneváte si ich.

Ak nemáte peniaze, možnosťou je aj oželieť danú vec. Skrátka počkať, kým si na ňu našetríte. To sa týka luxusných vecičiek, na ne sa naozaj neoplatí získavať prostriedky z dlhov. No ak nutne potrebujete trebárs chladničku? Ak máte dostatočný príjem, nič sa vlastne nedeje. Splácate mesačne určitú sumu. Takisto, akoby ste sporili. Daný obnos vám nechýba a vyriešili ste problém.

Ak však váš príjem nie je dostatočný, alebo nebodaj počas doby splácania prídete o prácu, nastáva problém. Nezvládate platiť splátky. Hanbíte sa za to a neriešite to. To je to najhoršie, čo môžete urobiť. Vždy situáciu riešte. Zájdite do banky. Navrhnite riešenie. Alebo sa poraďte. Vždy sa nájde riešenie. Ak však situáciu podceníte, môže byť neskoro. Ocitnete sa v bankovom úverovom registri a na dvere vám klope exekútor. Žiadna banka vám už nechce požičať. Takto vzniká jedna cieľová skupina pre pôžičku bez dokladovania príjmu.

Scenár č.2

Dnešná „rýchla“ a „konzumná“ doba so sebou prináša mnohé nástrahy. Ale aj neobmedzené možnosti. Ľudská existencia sa zredukovala na zarábanie peňazí. Aby sme uživili rodinu. Aby deti mohli študovať. Aby sme mali kde bývať. Ale ľudia majú aj svoje potreby. Nedá sa stále len pracovať. Je treba sa za prácu aj odmeniť. Ale za čo, keď plat väčšinou nestačí ani na bežné výdavky? A tu nastupujú pôžičky. Oslovujú nás zo všetkých strán. Z televízie. Z novín. Z rádia. Pri každom nákupe v obchodných reťazcoch. Nie je ľahké im odolať. Sú také lákavé. A také dostupné. A my tak túžime si niečo dopriať. Veď stále len pracujeme a aj tak na to nemáme. A takto by sme to mohli mať. Takto premýšľa väčšina z nás. Často potom nastúpi do kolotoča, z ktorého niet cesty von. Jednu pôžičku rieši druhou, tú treťou. Až nakoniec celý plat ide len na splátky.

Scenár č.3

Plahočiť sa deň čo deň za minimálnu mzdu. Málokto si takto predstavuje svoj život. Realita je však taká. Lenže vy túžite po inom. Chcete byť svojim vlastným pánom. Sám si určovať pravidlá. Nechcete živoriť. Chcete žiť. Tak naberiete odvahu a začnete podnikať. Prekonáte počiatočné problémy a začne sa vám dariť. Konečne si žijete svoj sen. Ste pánom svojho času. Máte dostatok peňazí na bežné veci a aj niečo naviac. Myslíte si, že ste to konečne dokázali. Peňazí máte síce dosť, ale nie toľko, aby ste si mohli odkladať. Treba predsa kúpiť nové stroje. Investovať do rozšírenia firmy. Obmeniť vozový park. A vtom to príde. Váš odberateľ mešká so zaplatením faktúry. Myslíte si, veď sa nič nedeje, to zvládnem. Ale pribudne ďalší. Musíte si vziať preklenovací úver. Lenže situácia sa nezlepšuje. Váš najväčší odberateľ skrachoval, a nemá vás z čoho vyplatiť. Ale banka nečaká. Chce svoje peniaze späť. Valí sa to na vás zo všetkých strán. Aj to je situácia, kedy sa človek ľahko zadĺži.

Scenár č.4

Predstavte si, že ste živnostník. Snažíte sa robiť svoju prácu poctivo a čo najlepšie. Zákazníkom (odberateľom) občas trvá dlhšie, kým vám zaplatia, ale vy to zvládate. Máte vždy načas zaplatené odvody, aj mzdy zamestnancov. Darí sa vám, a tak sa rozhodnete rozšíriť firmu. Tak zájdete do banky. A tu zrazu zistíte, že napriek tomu, že sa vašej firme darí, ste pre banku nebonitný klient. Prečo? Dôvodom je vaše daňové priznanie. Pri žiadosti o pôžičku predkladá živnostník banke namiesto dokladu o príjme, daňové priznanie za predchádzajúci rok. A tu je kameň úrazu. Každý živnostník sa snaží o optimalizáciu daňového priznania. Výsledkom je nízky zisk, ktorý vykazuje. Tým sa stáva pre banku nebonitným klientom. Preto ak mu aj banka požičia, suma bude nízka a úrok vysoký. Takže aj živnostník niekedy potrebuje tento finančný nástroj.

Zhrnutie

Zhrňme si to. Pre koho sú teda určené pôžičky bez dokladovania príjmu? Sú to:

 • nezamestnaní
 • klienti so zápisom v bankovom úverovom registri (zlou úverovou históriou)
 • klienti s vysokou celkovou zadlženosťou
 • ženy na materskej dovolenke
 • dôchodcovia
 • živnostníci a podnikatelia s nízkym zdokladovateľným príjmom
 • začínajúci živnostníci a podnikatelia

Výhody pôžičiek bez dokladovania príjmu

Ak z nejakého dôvodu nechcete, alebo nemôžete zdokladovať váš príjem, je pre vás tento typ pôžičky výhodný. Takisto ak vaša celková zadlženosť je taká vysoká, že by vám už inú pôžičku nedali. Je riešením aj pre začínajúcich živnostníkov a podnikateľov. Prípadne pre dôchodcov, či ženy na materskej. Jej výhodou je, že nemusíte doložiť váš príjem. Nemusíte prácne zháňať rôzne potvrdenia, či ručiteľa. Výhodou je, že ju dostanete aj v zložitej finančnej situácii. Aj v prípade zlej úverovej histórie. Napriek týmto výhodám však treba byť opatrný. Nevýhod a rizík je totiž tiež dosť.

Nevýhody pôžičiek bez dokladovania príjmu

Zásadnou nevýhodou je vyšší úrok pôžičiek bez dokladovania príjmu. Ďalšou nemenej dôležitou nevýhodou je ručenie nehnuteľnosťou, alebo iným majetkom. Hodnota predmetu ručenia totiž vždy značne presahuje výšku požičanej sumy. U nebankových spoločností býva veľkou nevýhodou aj krátka doba splatnosti. Často býva až vražedne krátka. Klienti si veľakrát myslia, že je to výhoda. Aspoň toľko nepreplatia. A o pár mesiacov budú mať pôžičku splatenú. Neuvedomujú si dôsledky tohto rozhodnutia. Stačí meškať s jednou splátkou a úroky z omeškania môžu spôsobiť katastrofu. Namiesto vyriešenia situácie ju ešte zhoršia. A nakoniec prídu aj o predmet ručenia. To už je ale ten najhorší scenár.

Ako teda uvažovať pred podpísaním akejkoľvek zmluvy?

Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dokladovať svoj príjem, ale pravidelný príjem máte, pokúste sa najprv požiadať banku. Ak potrebujete požičať len menšiu sumu, postačí vám čestné vyhlásenie o príjme, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania. Pri vyššej sume bude potrebná aj nehnuteľnosť, ktorou sa zaručíte. Počítajte s mierne vyšším úrokom, ako u bežnej pôžičky. Ak aj momentálne príjem nemáte, stále môžete u banky pôžičku získať. Znova bude potrebná zábezpeka vo forme nehnuteľnosti. Banka vám peniaze aj bez doloženia účelu použitia požičia maximálne do výšky 50% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Pri tomto type pôžičky počítajte s ešte o niečo vyššou úrokovou sadzbou. Stále je však výhodnejšie požiadať o pôžičku v banke ako v nebankovej spoločnosti. Aj tu je ale potrebné poriadne si prečítať zmluvu. Potom vás v priebehu splácania nič neprekvapí.

V prípade, že vaše meno figuruje v bankovom úverovom registri, žiadna banka vám pôžičku nedá. Takisto aj v prípade, ak vaša celková zadlženosť je príliš vysoká. V tomto prípade vám zostáva už len pôžička v nebankovej spoločnosti. Najprv si ale skutočne dobre zhodnoťte vašu situáciu. Nebankovku voľte až ako poslednú možnosť. Ak potrebujete len malú sumu na krátky čas, môžete ju vybaviť aj cez sms, alebo e-mail. Aj pri malých sumách však buďte opatrní. Vždy si prečítajte zmluvu. Ak jej nerozumiete, poraďte sa. To nie je hanba. Hanba je dať sa nachytať podvodníkom, ak sa neporadíte. Aj u nižších súm počítajte s vyššími úrokmi, ako pri podobných úveroch v bankách. Pri vyšších sumách je takisto ako aj v banke potrebná zábezpeka. Môže ňou byť nehnuteľnosť, ale aj pozemok, či auto. Úroky sú vysoké a doba splácania často krátka. Dajte si pozor aj na úroky z omeškania. Tu ešte viac ako inde platí, že si treba najprv zmluvu poriadne prečítať. Nedajte sa do ničoho tlačiť. Nepodpisujte nič skôr, než si to poriadne preštudujete. Nebojte sa vypýtať si tlačivo zmluvy na preštudovanie. Ak by vám ho nechceli dať, je to podozrivé. Radšej vyhľadajte inú spoločnosť. Aj keď je niekedy ťažké dodržať tieto rady, urobte to. Mnoho podvodníkov parazituje práve na ľudskom nešťastí. Vedia, že v časovej a finančnej tiesni robíme najviac zlých rozhodnutí. Tak im nedajte šancu a vždy dobre zvážte svoje rozhodnutia.