Exekúcie

Slovíčko exekúcia v našom slovníku dlhé desaťročia nebolo. V posledných rokoch sa však začalo objavovať. Pôvodne sme si pod týmto pojmom predstavovali väčšinou niečo, čo sa týka podnikateľov, boháčov a krachujúcich firiem. V súčasnosti však exekútor môže zaklopať aj na dvere bežnej domácnosti. Skôr, než sa na túto tému pozrieme, dovoľte krátky úvod. Čo sa stalo? Ako je možné, že toľko ľudí začína mať dlhy?

Dnešná spoločnosť je zjednodušene povedané „polarizovaná“. Čo to znamená? Že u nás vlastne existuje pomerne málo ľudí, ktorí sa dajú označiť slovom veľmi bohatí. Potom dlho nič. Potom nasleduje veľká skupina, ktorá sa dá nazvať ako viac, či menej chudobní. Chudobou tu nemyslíme žobrákov, alebo bezdomovcov. Skôr normálne pracujúcich ľudí, ktorí si však z finančných dôvodov nevedia zariadiť život ani zďaleka podľa svojich predstáv.

Príkladom môže byť mladá dvojica. Stredné alebo vysokoškolské vzdelanie. Problémy s prácou. Zarobia spolu možno cez 1000 eur mesačne. Možno 1500. Z tejto čiastky sa možno musia postarať o rodičov u ktorých bývajú. No už si nemôžu dovoliť vlastný byt. O aute, či drahších dovolenkách nemôže byť ani reči. 

Ak máte dobrú prácu a dobrý príjem (čo nie je vždy to isté), riešite „drobné“ problémy typu:

 • Aký mobil si kúpim, aby som bol „in“?
 • Aký nábytok si zvolím, aby zodpovedal môjmu spoločenskému postaveniu?
 • Kam pôjdem na dovolenku, aby ma kolegovia „brali“?

Ak patríte k tým menej šťastným, ktorí nemajú prácu, alebo ak aj majú, tak je tak zle platená, že je to akoby ju ani nemali, riešite úplne iné typy problémov. Napríklad:

 • Ako vyžiť od výplaty do výplaty?
 • Z čoho zaplatiť nájom?
 • Ako dnes nasýtiť celú rodinu tak, aby to vyšlo čo najlacnejšie?

Taká je dnešná doba. Minimálne jedno však majú obe tieto skupiny ľudí spoločné. Obe sa rovnako ľahko zadlžujú. Aj keď každá z iných dôvodov.

 • Chudobnejší sa uchyľujú k pôžičkám, pretože si nevedia inak pomôcť.
 • Bohatší ich využívajú, pretože chcú držať „krok s dobou“ a s okolím. Neustále sa s niekým porovnávajú. A keď z toho porovnania vyjdú ako horší, chcú to dohnať.

Nech už je to tak, či onak, výsledok je väčšinou pre všetkých rovnaký. Ak si nedajú pozor, prerastú im dlhy cez hlavu. Ak túto situáciu nezvládnu, môže  to viesť až k exekúcii. A na to, ako tomu predísť sa teraz pozrieme.

Strašiak menom exekútor

Nemusíte byť žiadny flákač. Môžete byť poctivý pracovník a bezúhonný občan. Napriek tomu sa môžete dostať do situácie, kedy nemáte z čoho žiť. Povedzme si to na rovinu. Môže sa to stať komukoľvek z nás. Stačí ak firma v ktorej pracujete hoci aj 20 rokov, príde do problémov. Nevyplatí vás pár mesiacov. Ale z niečoho treba žiť. Nájom treba platiť. Deti musia jesť. Skúsite navštíviť banku. Lenže tam ako prvé skontrolujú váš účet. A zistia, že vám už pár mesiacov na účet nič neprišlo. Výsledkom je, že vám pôžičku nedajú. Čo teraz?

Skúsite obehať rodinu, známych. Bohužiaľ väčšinou sú na tom podobne ako vy. Tak skúsite nebankovku. Nevadí, že majú vysoké úroky. Nevadí, že podmienky sú pre vás nevýhodné. Potrebujete predsa z niečoho žiť. A keď vám vyplatia zameškanú výplatu, bude to v poriadku. Lenže prídu ďalšie problémy. Jeden úver riešite druhým, ten tretím. Nakoniec sa zamotáte do takého kolotoča, z ktorého už často niet cesty von. Hrozí vám exekúcia. A teraz nastal čas zastaviť sa a popremýšľať. Ako sa z tejto situácie dostať?

Najprv by ste mali pokúsiť o komunikáciu s veriteľmi. Riešením môže byť zjednotenie úverov do jedného (ušetríte minimálne na poplatkoch za jednotlivé úvery). Alebo môžete požiadať o odklad splátok. Tu si však dávajte pozor! Takáto žiadosť musí byť vždy písomná. Ústna dohoda by vám bola v budúcnosti úplne nanič. Ak by vás niekto presviedčal, že to stačí vybaviť telefonicky, neverte mu. Vždy si takúto žiadosť podajte písomne. Ak neviete ako, poraďte sa. Ak sa hanbíte, prekonajte sa. Inak by vás to mohlo vyjsť naozaj draho. Skončiť aj s rodinou pod mostom kvôli hanblivosti by bolo horšie.

Ak sa vaša situácia nedá riešiť žiadnym s týchto spôsobov, je tu ešte jedna možnosť. Je pravdepodobné, že vlastníte nejaký majetok. Inak by vám ani v nebankovke s takou ochotou nepožičiavali. Preto keď sa dostanete do bodu, kedy už je vám jasné, že svoje dlhy nebudete môcť splácať, a mohlo by dôjsť až k exekúcii vášho majetku, skúste ho speňažiť sami. Samozrejme ak je to možné. Tak napríklad: dlžíte 20 000 eur a vlastníte nehnuteľnosť v hodnote 70 000 eur. Ak ju predáte, vyplatíte dlhy, kúpite menší byt. Stále lepšie, akoby vám byt neskôr predali v dražbe. Po odčítaní dlžnej sumy, poplatkov dražobnej spoločnosti a exekútorom by vám určite ostalo menej.

Ako predísť exekúcii

Najjednoduchším riešením by bolo nenarobiť si dlhy. Bohužiaľ to nie je vôbec jednoduché. Bez pôžičiek to dnes ide skutočne ťažko. Bez nich by nevznikali nové firmy. Nevytvárali by sa nové pracovné miesta. Ako teda aspoň udržať dlhy pod kontrolou? Ako zabrániť tomu, aby sme kvôli nim nakoniec ostali na ulici s „holým zadkom“?  

Niekedy je riešením aj prevencia. Ak sa napríklad chystáte podnikať a bojíte sa, čo bude ak sa vám nebude dariť, zvoľte si tú správnu formu podnikania. Čo to znamená? Ak je to len trocha možné, založte si spoločnosť s ručením obmedzeným, nie živnosť. Ako už z názvu vyplýva, pri s.r.o sa za prípadné dlhy a škody z podnikania ručí len majetkom firmy. Naopak pri živnosti ručí živnostník  celým svojim osobným hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. A to vrátane bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že v prípade problémov môže prísť exekúciou aj o svoj súkromný dom, byt, prípadne auto. A to je už zásadný argument na zváženie právnej formy vášho podnikania.

V prípade fyzických osôb – nepodnikateľov je to zložitejšie. Ak by ste chceli prepísať majetok na niekoho z rodiny pred žiadosťou o rizikový úver, neschválili by vám ho. Nemali by ste dostatočnú bonitu. Ak by ste to chceli urobiť až pri vzniku problémov so splácaním, môže byť vaše konanie vyhodnotené ako trestný čin poškodzovania veriteľa a zmluva bude neplatná.

Z toho vyplýva, že si treba vždy dobre premyslieť svoje rozhodnutia. A pokiaľ sa to dá, pokúsiť sa vyhnúť úverom.

Čo robiť pri exekúcii

Ak už sa stane, že k exekúcii dôjde a vy dostanete doporučenú zásielku od exekútora, určite si ju prevezmite. Jej ignorovaním totiž nič nevyriešite. Maximálne sa môžete pripraviť o možnosť obrany.

Pri výkone exekúcie máte vy ale aj exekútor svoje práva a povinnosti. Právom exekútora je napríklad vyžadovanie vašej súčinnosti pri úhrade dlhu. Znamená to, že aj keď sa vám to vôbec nebude páčiť, ste povinní vychádzať exekútorovi v ústrety v jeho požiadavkách. Môže vás napríklad predvolať na vypočutie. Alebo od vás požadovať vyhlásenie o vašom majetku. Na túto výzvu je potrebné odpovedať maximálne do jedného týždňa. V opačnom prípade riskujete pokutu až do výšky 820 eur. A ani z predvedenia uniformovaným policajtom by ste asi neboli práve nadšení.

Exekútor má tiež právo zvoliť si spôsob výkonu exekúcie. Pritom by mal však dbať na to, aby vybraný spôsob bol tým najlepším aj pre dlžníka. Čo to znamená? Napríklad v prípade výrobného podniku sa stroje a zariadenia potrebné na výrobu zaraďujú do exekúcie až ako posledné. Dôvodom je, aby ak je to možné, bola zachovaná výrobná činnosť daného podniku. Inak by podnik nemohol ďalej vyrábať a vytvárať tak zisk.

Naopak povinnosťou exekútora je ponechať na účte minimálne 99,58 eur. Pri   zrážkach zo mzdy alebo dôchodku musí na účte ponechať aspoň 60 percent životného minima na osobu dlžníka. To je 118,85 eura. Takisto 25 percent na každú vyživovanú osobu vrátane manžela či manželky. Teda 49,52 eura. V prípade dôchodcov platí, že na účte musí exekútor ponechať až 100 % životného minima. Teda sumu 198,09 eur.

Rovnako je jeho povinnosťou ponechať na účte prostriedky, ktoré sú preukázateľne určené na mzdy zamestnancov. Toto sa týka prípadov, keď sa jedná o spôsob exekúcie exekúciou peňazí z účtov v banke.

Povinnosťou exekútora je takisto informovať vás o začatí exekúcie. Ako aj o spôsobe jej vykonania, predbežných nákladoch na exekúciu a o možnosti podania námietok voči exekúcii. Pamätajte si, že ak uhradíte pohľadávku do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, odmena exekútora sa znižuje o polovicu. Tak prečo aspoň trocha neušetriť?

Svoje práva a povinnosti má samozrejme aj dlžník. Medzi jeho práva patrí napríklad právo žiadať o odblokovanie účtov. V prípade, ak došlo k zablokovaniu účtov vo vyššej sume, ako je výška pohľadávky. Ak by exekútor na túto žiadosť nereflektoval, má dlžník právo podať návrh na zastavenie exekúcie v časti prevyšujúcej vymáhanú pohľadávku. Ďalším z práv dlžníka je právo podať návrh na vylúčenie veci z exekúcie. Jedná sa o prípady, kedy exekútor zaradí do súpisu majetku vec, ktorá nepatrí dlžníkovi.

Najvýznamnejším právom dlžníka je ale právo vzniesť námietky proti exekúcii. Toto právo môže dlžník využiť do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Ak to nestihne v danej lehote, toto právo mu zaniká. Podané námietky však musia byť odôvodnené a podložené dôkazmi. Súdne poplatky za podanie námietok sa neplatia. Námietky sa adresujú exekútorovi. Ten má možnosť ich sám uznať a upustiť od exekúcie. V opačnom prípade má povinnosť postúpiť námietky do 5 dní súdu. Súd má potom 60 dní na to, aby rozhodol o ich oprávnenosti. V dôsledku podania námietok nemôže exekútor vydať exekučný príkaz. Teda ani začať exekúciu, kým súd nerozhodne o námietkach.

Ak vám zo súdu príde zamietnutie námietok, dobre si prečítajte priložené poučenie. V prípade, že o námietkach nerozhodol sudca, ale vyšší súdny úradník, môžete ešte podať odvolanie. Získate tak ďalší, často tak cenný čas.

Myslíte si, že exekútor nepostupoval v súlade so zákonom? Využite svoje právo podať sťažnosť na činnosť exekútora. Adresujte ju na Slovenskú komoru exekútorov. Nezabudnite sa však podpísať. Anonymné sťažnosti komora nerieši. Ak nebudete spokojní s riešením vašej sťažnosti, obráťte sa na Ministerstvo spravodlivosti. Je vašim právom požiadať ich o prešetrenie vybavenia vašej sťažnosti.

Čo by ste mali vedieť

1.6.2014 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka. V záujme ochrany občanov zaviedla okrem definície úžery aj definíciu drobnej exekúcie. Úžera bola dovtedy definovaná len v zmysle trestného práva. Dnes už platí, že je neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

V novele je zadefinovaný aj pojem drobnej exekúcie. Tou sa rozumie exekúcia na vymoženie drobných pohľadávok. K takým patria tie, ktoré ku dňu exekúcie neprevyšujú sumu 2000 eur (bez úrokov a poplatkov). Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Takisto novela stanovuje maximálnu výšku trov za drobné exekúcie. Predtým sa totiž stávalo, že trovy boli často nepomerne vyššie ako pohľadávka. Preto je novelou určené, že trovy za drobné exekúcie nesmú presiahnuť:

 • šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur
 • päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur
 • dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur
 • výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.

Pár slov na záver

Zvláštne na celej veci je, že veľa ľudí túto teóriu ovláda. Často sa dokonca stáva, že radia svojim známym v podobnej situácii. Ako je teda možné, že v praxi sa napokon chovajú úplne inak? Jednoducho. Prax je vždy iná ako teória. A netýka sa to len tejto oblasti. Príčinou je samotná podstata človeka. Aj človek rozumný, inteligentný a zbehlý sa v návale emócií, zúfalstva a strachu z bezprostrednej budúcnosti mení. Z racionálnej bytosti sa zrazu stáva kôpka nešťastia. Nechápe, prečo sa to deje práve jemu. Prečo práve on? A ak v takej chvíli nemá pri sebe niekoho, o koho sa môže oprieť… Preto nakoniec robíme všetci rovnaké chyby.