Zvýšenie platu

Otázka zvyšovania platu je na jednej strane samozrejmosťou, no na strane druhej ide o pomerne citlivú otázku. Aj preto je najlepším spôsobom, ako získať zvýšenie platu je jednoducho si ho zaslúžiť.

Pri snahe o zvýšenie platu by ste mali svojmu zamestnávateľovi veľmi zdvorilo pripomenúť, že vašu šikovnosť, snahu a viditeľné pokroky, ktoré ste za určitú dobu urobili, by mal odmeniť – práve zvýšením platu. Keďže ide o citlivú tému, mali by ste sa na takýto rozhovor dobre pripraviť. Ak je to možné, najlepšie bude, ak sa opýtate vašich kolegov, akým spôsobom sa vo vašej firme zvyčajne zvyšovanie platu rieši. Táto informácia vám môže veľmi pomôcť.

Veľa firiem si s novými zamestnancami pri nástupe do práce dohaduje prvotný plat vzťahujúci sa na skúšobnú dobu a po uplynutí skúšobnej doby následne tento plat prehodnocujú a v pozitívnom prípade zvyšujú.

Pokiaľ ste sa však so svojim zamestnávateľom takto nedohodli, bude dobré ak s otázkou zvýšenia platu počkáte aspoň šesť mesiacov. Niektoré väčšie firmy majú zas svoj vlastný systém hodnotenia zamestnancov a ich následného kariérneho a platového rastu. V takom prípade je potrebné rešpektovať tento zaužívaný firemný systém.