Viete koľko míňate?

Jednou z hlavných tém súčasnosti, ktorá sa vynorila v dôsledku hospodárskej krízy, je téma šetrenia.

Strata zamestnania či obavy z nej, strach zo zníženia platu, z obmedzených finančných možností, z majetkových strát alebo vidina neistej budúcnosti vedie ľudí k premýšľaniu o možnostiach ako usporiť. Lámu si hlavu ako vyžiť z nižších príjmov, hľadajú spôsoby ako sa uskromniť, pokúšajú sa odložiť si nejaké to euro na horšie časy.

Prvým krokom vedúcim k úspešnému šetreniu je analýza výdavkov.

Na papier (príp. do PC) si čo najprehľadnejšie spíšte položky vašich nákladov a k nim priemernú mesačnú sumu, ktorú na ne vydávate. Ak neviete presnú sumu, tak ju čo najpoctivejšie odhadnite a ak ide o jednorazové, prípadne len občasné výdavky, je nutné ich prepočítať na mesačné čiastky.

Zvyčajne sa v domácnosti vyskytujú tieto nákladové položky:

Pravidelné výdavky

 1. Bývanie (nájom, voda, elektrika, kúrenie, plyn…)
 2. Komunikácia (televízia, koncesionárske poplatky, telefón, mobil, internet…)
 3. Poistenie (životné, úrazové, dôchodkové, domácnosti…)
 4. Pôžičky (hypotéky, úvery, leasing, nákup na splátky…)
 5. Sporenie (stavebné, investičné, dôchodkové…)

Nepravidelné výdavky

 • Bývanie (opravy, renovácie, zariadenie…)
 • Automobil (opravy, údržba, benzín, umývanie…), cestovné (verejné dopravné prostriedky)
 • Domácnosť (potraviny, drogéria, kozmetika, čistiace prostriedky…)
 • Deti (škôlka/škola, záujmové krúžky, vreckové…)
 • Oblečenie (pre každého člena rodiny)
 • Voľný čas (kultúra, hobby, reštaurácia, výlety, dovolenka…)
 • Domáce zvieratá (strava, veterinár, starostlivosť…)
 • Dary (oslavy, narodeniny, Vianoce, svadby…)
 • Iné (cigarety, záhrada, lieky…)
 • Rezerva na neočakávané výdavky

Výsledná suma vám dá približný odhad vašich mesačných výdavkov, pričom uvidíte, na ktoré položky míňate najviac peňazí a ktoré náklady by ste snáď dokázali znížiť, prípadne úplne vylúčiť.

K sume výdavkov prirovnajte úhrn vašich príjmov. Rovnako ako náklady, aj príjmy si prepočítajte na mesačný priemer. Nesmiete zabudnúť ani na nepravidelné, občasné príjmy. Porovnanie výdavkov s príjmami môže mnohých i veľmi nepríjemne prekvapiť.

Vyhovujúce je, ak sú výsledné príjmy aspoň o 10-15 % vyššie než náklady. Umožňuje to rodine tvoriť si rezervu na horšie časy alebo si šetriť na väčšiu investíciu.

Závažnejšia situácia nastane, ak sa výdavky rovnajú príjmom. Rodina minie toľko, čo zarobí, dá sa povedať, že žije na doraz. Pri zhoršení finančných pomerov sa môže domácnosť dostať do nepríjemných problémov. Preto by bolo vhodné nájsť výdavky, ktoré by bolo možné znížiť a začať si vytvárať finančnú zálohu.

Naozaj zlý stav nadíde, keď výdavky sú vyššie než príjmy. Zárobkovo činný členovia rodiny neprinášajú do domácnosti ani toľko peňazí, aby pokryli útraty. Najvyšší čas pozrieť sa na náklady pod drobnohľadom a vyhradiť si oblasti, ktorým je nutné priškrtiť kohútik (napr. potraviny, oblečenie, kultúra, telefón, cigarety, automobil, prípadne i poistky či sporenie).

Veľkým pomocníkom pri šetrení môže byť denník výdavkov vo forme zošita, do ktorého sa každý deň zapisujú presné sumy minuté na tú ktorú položku (pravidelné výdavky je z denníku možné vynechať). Rovnako tak pomôže určiť si sumu na týždeň, do ktorej je nutné sa „zmestiť“.

Napísala MonYenn