Peniaze vraj kazia ľudí

Možno ste už počuli ten názor, že

  • peniaze kazia ľudí
  • peniaze sú zlé
  • človek, ktorý má veľa peňazí je problémový, podozrivý, divný

Tieto názory počúvame najčastejšie od ľudí, ktorí peniaze nemajú. Spravidla nemajú ani finančné vzdelanie a potom nevedia, ako na peniaze. Keď chýba ekonomická gramotnosť, chýba aj finančná inteligencia. To má následky.

  1. Človek vie, že by peniaze asi potreboval, ale nevie ako sa k nim dostať.
  2. Keď nevie čo robiť, začne sa venovať niečomu inému. Sledovanie televízora, napríklad.
  3. Aby sa necítil zle, bagatelizuje. Povie že peniaze mu netreba. Presne na spôsob vtipu o kohútovi ktorý sa snaží skočiť na sliepku. Keď sa mu to nepodarí, tak  si povie „ale som si aspoň dobre zabehal“.

Mám pocit, že tieto názory sú sčasti podmienené našou kresťanskou tradíciou, pretože práve kresťanská cirkev hlása ako ideál život v skromnosti. Človek si predstavuje, že „správny“ alebo „slušný“ človek by mal byť chudobný a čestný.

Druhý dôvod prečo ľudia považujú peniaze za zlé, špinavé a kaziace morálku je často alibi. Ak nemám peniaze cítim sa menejcenný alebo minimálne mám problémy, pretože ak chýbajú peniaze má to následky.

Bola by potom logická otázka, prečo nemám peniaze. Som neschopný? A tu je po ruke vynikajúca výhovorka, kedy sa môžem štylizovať do úlohy človeka, ktorý tvrdí, „viete, mne na peniazoch nezáleží„, alebo „peniaze nie sú všetko“ a „peniaze nie sú to dôležité v živote“.

Áno, tieto výroky sú naozaj pravdivé. Peniaze nie sú všetko a nie sú tak dôležité. Dôležitejšie je určite zdravie. Avšak peniaze sú dosť dôležité na to, aby sme sa o ne starali.

A preto ak máte názor na to, že peniaze kazia charakter, určite si dajte na to pozor. Peter Krištofovič formuluje zaujímavú myšlienku, že peniaze charakter nekazia, ale odkrývajú.

  • Ak má niekto veľa peňazí a je to takpovediac slušný človek, spravidla dokáže s týmito peniazmi urobiť veľa dobra. Či pre rodinu alebo pre ľudí v núdzi, to nie je dôležité.
  • Ale ak je niekto chrapúň, a dostane sa k veľa peniazom, dosť pravdepodobne sa odhalí práve táto jeho povahová črta.

Takže ak máte pocit, že peniaze „nie sú dôležité“ a že „sú zlé“, vždy sa skúste zamyslieť nad tým, či náhodou tieto názory nepreberáte ako určité alibi, ktorými by ste ospravedlnili svoju pohodlnosť, alebo svoju neochotu uvažovať nad tým, ako by sa dalo získať viac peňazí.

Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa platí peniazmi. V minulých storočiach alebo možno lepšie v tisícročiach sa človek musel živiť sám. Vlastnou prácou si dokázal vydobyť všetko čo potreboval pre svoj život. Dnes to už tak neplatí. Dnes sa zaoberáme prácou a za ňu dostávame peniaze. Za tieto peniaze si kúpime prácu a výrobky iných. Živíme sa nimi. Od jedenia cez zdravotnú opateru, ošatenie, až po luxusné predmety.

Bez peňazí to akosi nejde v našej spoločnosti. A preto je dobré, aby ste sa starali o to, aby váš príjem bol čo najvyšší. Nebojte sa toho, peniaze nie sú až tak zlé, ako sa to snažia tvrdiť ľudia, ktorí ich nemajú.

Kazia peniaze ľudí?

Peniaze dávajú energiu a moc. Tá môže naozaj človeka zmeniť. Smerom k dobrému, aj k zlému.

  • Finančné prostriedky sa dajú použiť užitočne.
  • Financie sa dajú použiť aj zle.

Záleží preto na každom človeku, ako sa bude správať. Niekto svoje peniaze bude zneužívať v tom zmysle, že za ne zvýši svoju moc a môže iným škodiť. Iný zas po zbohatnutí môže realizovať ušľachtilé ciele.

Väčšinou takéto problémy riešime len do chvíle, kým prostriedky nie sú. Kto má peniaze, ten sa nemusí zaoberať morálnymi či etickými normami. proste ich použije. Mnohí sa venujú tomu, ako svoj majetok môžu zveľadiť.

Asi najnebezpečnejšie je ak niekto vyhrá, alebo zdedí veľkú sumu. Tu býva najčastejšie ten problém, že taký človek nevie čo má robiť. Má veľkú sumu a odrazu aj veľa priateľov, ktorí by si radi požičali. Väčšinou tak do dvoch rokov o všetko príde. Sú príbehy ľudí z USA ktorí vyhrali v lotérii závratné čiastky. Stačilo by, ak by takú čiastku uložili na nejaký finančný nástroj a mohli by do konca života žiť z renty. Oni to ale nevedia a všetko stratia.

Aj problém psychického zdravia je v hre

Najmä náhle zlepšenie finančnej situácie nemusí zvládnuť každý. Môže nastať obava. Čo ak ochoriem? Čo ak sa mi niečo stane? Potom môže nasledovať úzkostná porucha a taký človek môže dosť trpieť.

Tým chcem povedať že dostatok, či prebytok financií je síce fajn, ale nie každý to unesie. To ale neznamená, že by sme chceli zostať chudobní. Naopak, ak sa človek postupne snaží zarobiť a darí sa mu to, naučí sa zvyčajne žiť tak, že s tým problémy nie sú.