Od koho si požičať peniaze?

Zistili ste, že by ste nutne potrebovali požičať peniaze, lenže neviete na koho sa obrátiť. S ponukou ktorých poskytovateľov pôžičiek sa môžete stretnúť?

Bankové subjekty – sú právnické osoby založené ako akciové spoločnosti, ktoré sa zaoberajú v prvom rade prijímaním vkladov a poskytovaním úverov a ktoré majú na výkon týchto činností udelené bankové povolenie. Nad činnosťou bánk a pobočiek zahraničných bánk vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.

Pri bankových pôžičkách má človek väčšiu istotu, že sa nestane obeťou neseriózneho jednania, či dajakého podvodu a tieto pôžičky sa tiež vyznačujú nižšími úrokovými sadzbami a poplatkami, než aké poskytujú nebankové subjekty.

Nevýhodou bankových pôžičiek je väčšia náročnosť na byrokraciu, dôsledné overovanie schopnosti zákazníka splácať a z toho dôvodu i dlhšie vybavovanie pôžičky. Problematickým klientom býva žiadosť o poskytnutie pôžičky zamietnutá.

Nebankové subjekty – sem patria súkromné spoločnosti, ale aj jednotlivci, ktorí sa zaoberajú požičiavaním peňazí a na svoju činnosť im donedávna stačilo len živnostenské oprávnenie. Od júna tohto roku sa musí každý poskytovateľ spotrebiteľských úverov pred začatím svojej činnosti povinne zaregistrovať v Národnej banke Slovenska v registri veriteľov.

Výhodou pôžičiek od nebankových subjektov je, že nevyžadujú toľké množstvo dokladov a „papierovačiek“ ako bankové subjekty, majú nižšie nároky na úverovú bonitu spotrebiteľa, vyznačujú sa flexibilitou, pôžičku dokážu zariadiť rýchlo, bez zbytočných odkladov a to i ľuďom, ktorí mali v minulosti problém so splácaním pôžičky.

Nevýhodou sú vo väčšine prípadov oveľa vyššie úroky a poplatky a riziko amorálneho jednania zo strany nebankového subjektu, takže si treba poriadne preštudovať zmluvu.

Priatelia a príbuzní – mať tak majetných príbuzných alebo kamarátov, ktorí nemajú problém bezúročne požičať a to s dobou splatnosti „keď budeš mať“… To by bolo až príliš dokonalé. Ale veľmi pomôže, ak má človek blízkych, ktorí sú mu ochotní požičať aspoň s menšími úrokmi a s voľnejším splátkovým kalendárom, bez rizika, že príde o majetok, ak nebude včas splácať. Žiaľ, okrem toho, že príbuzní ochotní požičať patria medzi rýchlo „vymierajúci druh“, je tu výrazne zvýšená pravdepodobnosť narušenia donedávna priateľských vzťahov.

Napísala MonYenn (7/2010)