Ako požiadať o zvýšenie platu

Žiadosť o zvýšenie platu by ste mali zamestnávateľovi predostrieť formálne vo vhodnom čase. Ideálne je dohodnúť si schôdzku, aby ste mali na tento rozhovor dostatok času a nikto vás nerušil. Ak chcete pri diskusii o zvýšení platu skutočne dobre argumentovať, mali by ste ešte pred stretnutím sami pre seba zhodnotiť vlastné úspechy, ale priznať si aj neúspechy. Najlepšie bude, ak si pripravíte zoznam vašich činností, splnených úloh a úspešných projektov.

Svojmu nadriadenému primerane zdôvodnite, prečo si myslíte, že si zaslúžite zvýšenie platu práve v tomto okamihu. Zároveň ho môžete požiadať o spätnú väzbu – opýtať sa, čo si o vašej práci myslí on, respektíve ďalšie vedenie, ako si ju cení a či vás považuje za kľúčového zamestnanca.

Je jasné, že váš nadriadený vám zvýši plat len ak ho presvedčíte, že zvýšenie si skutočne zaslúžite.

Čo sa týka samotného platu – pri určovaní tej správnej výšky by ste mali zvážiť, či plat vo vašej profesii a na vašej pozícii zodpovedá trendom na trhu práce, svoju úlohu zohráva aj región, v ktorom pracujete a taktiež aj to, v akej veľkej firme pracujete. Štandardne sa však zvykne zvýšenie platu pohybovať na úrovni približne desiatich až dvadsiatich percent.