Kouč – kto to je?

Kouč je označenie pre človeka, ktorý vykonáva koučing. Aj keď koučovanie je v princípe pomerne jednoduchá práca (riadenie rozhovoru), nároky na vzdelanie a schopnosti kouča sú veľmi vysoké. Musí byť mimoriadne bystrý, pohotový, inteligentný a predovšetkým sám musí byť takpovediac v poriadku.

Kouč sa nesmie presadzovať

Musí mať počas celého sedenia nadhľad nad situáciou. Nesmie byť nervózny, netrpezlivý, ani osobne viazaný na výsledok. Jednoducho nesmú si s ním jeho emócie robiť čo chcú. On je ten, kto situáciu riadi, ale nehrá hlavnú úlohu. Nie je na to, aby hovoril, mentoroval, radil. Má klásť krátke, vecné otázky a hlavné slovo má koučovaný človek. Inak sa proces koučingu zmení na mentoring alebo poradenstvo.

Kouč nesmie manipulovať

Je jasné, že skúsený tréner často už vopred vie, čo asi jeho klient potrebuje zlepšiť a ako na to. Predsa len, prax je taká, že ľudia sú si podobní, riešia podobné úlohy. No tréner nemôže umelo, či manipulatívne skúšať urýchľovať koučingový proces. Nesmie podsúvať vlastné názory ani formou nenápadných otázok typu „nemyslíte, že by ste mali prestať fajčiť?“, ak sa klient sťažuje na zlé zdravie a kondíciu. Na to, že jeho fajčenie môže byť problémom, musí klient prísť sám.

To, prečo kouč nesmie klientovi tieto nápady podsúvať, je opodstatnené. Prax ukázala, že ak tréner príde s nápadom, alebo sa snaží klienta dotlačiť na nejaké miesto, klient sa jednoducho naštve a postaví sa do opozície. V tej chvíli je už tréner prakticky bezmocný.

Ak by povedal, že klient nemá fajčiť, klient začne svoje fajčenie obhajovať, že to nie je zas až tak zlé – a už sa dišputa presunula na inú úroveň. Lepšie je, aby pri rozhovore vyzvedal, čo si klient myslí, že môže znižovať jeho výkonnosť a zdravotný stav. Až keď klient sám príde s nápadom, že možno tie cigaretky by tiež mohol trocha obmedziť, tu má priestor na to, aby klientovu myšlienku podporil otázkami typu „to je zaujímavý nápad, myslíte, že by ste si vedeli predstaviť, ako na to?“ a podobnými. Úlohou kouča teda je vyprovokovať klienta, aby sám klient prišiel s nápadom, ako by sa jeho situácia dala riešiť. Potom už tréner cielenými otázkami klienta podporuje v tom, aby si vypracoval stratégiu.

Kouč sám musí byť OK

Koučovať môže človek, ktorý je sám v poriadku. Nesmie totiž do koučingového stretnutia prenášať vlastné nálady, pocity a postoje. Musí byť v poriadku preto, aby na stretnutie prišiel spokojný, dobre naladený a aby sa mohol plne sústrediť na klienta.

Na druhej strane je tu aj moment dôveryhodnosti. Viete si predstaviť, že by tréner prišiel unavený, lebo ponocoval, pohádal sa s manželkou a opil sa? Asi by ste si pomysleli, že taký človek sám potrebuje riadnu dávku osobného koučingu.

Je veľmi neľahké snažiť sa pomôcť druhým, ak človek nemá vyriešené svoje problémy. Preto sa profesionálni tréneri zvyknú stretávať a poskytujú si supervíziu (podobne, ako to robia psychoterapeuti). Skúmajú, či ich vlastný život a práca sú v pohode. Kontrolujú, či sa ich vzťah ku klientom nedeformuje, napríklad, z dôvodu antipatie, alebo sympatie ku klientovi. Či nepremietajú svoje životné skúsenosti do tvrdenia klienta, alebo či sa nesnažia klientov tlačiť niekam, kam ich chcú dostať.

Kouč je draho platený

Hmm. Je faktom, že cena za koučing je pomerne vysoká. No koučing je veľmi náročná práca, ktorú naozaj nemôže vykonávať hocikto. A tak je prirodzené, že na účte, ktorý vám vystaví váš tréner, nájdete neraz aj nepríjemne vysoké čísla. Akokoľvek však byť koučom je práca zaujímavá a neraz príjemná, je to zároveň práca, ktorú tréner vykonáva neraz dlho po tom, čo už klient odišiel.

Je preto vecou vašej kalkulácie, či sa rozhodnete investovať do toho, aby sa vás ujal dobrý kouč. Prax však ukázala, že ľudia pod vedením dobrého trénera zvyknú výrazne zmeniť veci vo svojom živote a časom sa dostanú k príležitostiam, ktoré by bez koučingu nemali šancu zvládnuť. Z tohto pohľadu sa potom investícia do koučingových sedení vlastne zvykne mnohonásobne vrátiť.

Už tu zaznelo slovo investícia – áno, peniaze, ktoré „vrazíte“ do svojho osobného, či profesionálneho rozvoja sú vždy investíciou. Vopred netušíte, či to bude zisk, alebo strata. Prax však ukazuje, že investície do vlastného rozvoja sú skôr ziskové, než stratové.

Nebojte sa prekvapenia, že výšku honoráru za služby sa dozviete až po skončení vášho koučingu. Na začiatku procesu spravíte s vašim trénerom písomnú dohodu – zmluvu, kde bude jasne napísané, akú čiastku mu zaplatíte za hodinu jeho, vlastne vašej spoločnej práce.