Pracovné odevy

Tak, ako pre manažéra je pracovným odevom oblek, sú profesie, v ktorých sa používajú špeciálne pracovné odevy.

Dôvody pre to, aby sa používali špeciálne pracovné odevy sú rôzne.

Pracovné odevy môžu slúžiť ako uniforma. Ak napríklad na stavbe pracujú robotníci v rovnošate, pôsobí to profesionálnym dojmom. Pracovný odev potom môže byť aj symbolom firmy, napríklad podľa farby. Klasickými príkladmi, kedy pracovné odevy slúžia uniforma sú vojaci, polícia, ochranka, záchranári, či železničiari. Uniformné odevy sa hodia vždy tam, kde je vhodné odlíšiť zamestnancov od verejnosti. Taký odev zároveň mierne anonymizuje jeho nositeľa. Ľahko si všimnete že niekde je železničiar, ale viac pozornosti tomu nemusíte venovať. Netreba si pamätať tvár, ak sú šaty výraznejším identifikačným znakom.

Pracovné odevy môžu slúžiť ako ochrana. Špeciálny pracovný odev potrebujú profesie, kde človek môže byť ohrozený. Napríklad požiarnici potrebujú také pracovné odevy aby boli dobre viditeľní, rozoznateľní, ale zároveň by ich odev mal chrániť. Napríklad súčasťou pracovného odevu na stavenisku môžu byť ochranné rukavice, okuliare.

Pracovné odevy ako praktické riešenie. Inokedy je dôležité, aby pracovník mal poruke rôzne nástroje. Potom sa hodí taký pracovný odev, ktorý má veľa rôznych vreciek. Také pracovné odevy vidíme napríklad u mechanikov.

Aj klasický oblek, či kostým sú teda "len" pracovné odevy. Komunikujú istý druh uniformity.

Pracovné odevy sú neraz rokmi overené a osvedčené riešenia. Príkladom môžu byť práve "montérky" – praktické pracovné oblečenie.