Rodina a nezamestnaný

Ak sa ocitnete bez zamestnania a zatiaľ sa vám nedarí nájsť si nové uplatnenie, rozhodne tento fakt pred rodinou neskrývajte. Rozprávajte otvorene o tejto nie veľmi príjemnej situácii a nemusíte pred nimi skrývať ani emócie. To je miesto, kde sa môžete zdôveriť a poradiť sa o ďalších vašich krokoch. Nie nadarmo sa hovorí „viac hláv – viac rozumu“. Je namieste si položiť možno aj nasledovné otázky:

 • ako veľmi skutočnosť, že som stratil prácu zmení životný štýl a životnú úroveň mojej rodiny?
 • ako budú jej členovia akceptovať prípadné nutné zmeny?
 • sú na moju podporu odkázaní závislí členovia rodiny, budem ich môcť naďalej podporovať, prípadne v akom rozsahu?
 • mohli by za danej situácie prispieť ostatní členovia rodiny nejako výraznejšie do rodinného rozpočtu?
 • bolo by možné niektoré rodinné výdaje zrušiť, obmedziť alebo časovo posunúť a ak áno, tak ktoré?
 • máme ako rodina nejaké finančné úspory a ako dlho nám pomôžu prekonávať vzniknutú situáciu?
 • dostal som odstupné, v akej výške, aké časové obdobie s ním dokážem preklenúť?
 • nemám ja, prípadne niekto z rodiny nejaký dobrý podnikateľský plán?
 • budem mať guráž a podporu rodiny, ak sa pustím do súkromného podnikania?
 • dokážem s i vybaviť nejaký nenávratný príspevok od štátu na podnikanie, ako aj celú administratívu, prípadne má mi s tým kto pomôcť?
 • dokážem si nájsť krátkodobé brigády do doby, kým sa mi podarí riadne zamestnať, aby som trochu zmiernil dopady svojej nezamestnanosti?

Určite je tých otázok ešte mnoho, záleží od jednotlivca, ale z uvedeného vyplýva – človek musí byť stále aktívny. Pasivita ničomu neprospieva. Náš problém sa určite nevyrieši sám, ani nikto iný nám ho za nás nedokáže vyriešiť.