Finančná situácia nezamestnaného

Pokúste sa s prípadnou stratou príjmov vyrovnať čo najrýchlejšie. Zostavte si prehľad výdajov v poradí od najdôležitejších po menej dôležité:

  • platba nájomného a súvisiacich služieb (elektrina, plyn, voda a pod.)
  • splátky hypoték, leasingu, pôžičiek
  • nevyhnutné životné náklady rodiny (potraviny, ošatenie, náklady na prevádzku auta, telefóny, stravné, nevyhnutné poplatky do škôl, výdavky na cestovanie a pod.)
  • povinné poistenia
  • ďalšie nutné výdaje

Aby ste boli v obraze, ako na tom ste, zostavte si tabuľku aktív a pasív. Do aktív môžete zahrnúť: hotovosť, úspory, nehnuteľnosti, autá, šperky, starožitnosti a ďalší majetok. Do pasív musíte započítať najmä: bežné platby, hypotéky, splatné záväzky a dane, výdavky na domácnosť.

Predajom aktív si môžete zvýšiť svoju hotovosť v prípade najvyššej núdze. Neuškodí si ujasniť, čo by ste v prípade potreby predali ako prvé. Možno k takémuto kroku nebudete musieť pristúpiť, ale nie je zlé zaoberať sa tým ešte v pokoji a nie až pod nejakým časovým, či existenčným tlakom.

Pravidelne sledujte mesačné príjmy a výdaje, zaoberajte sa seriózne aj plánovaním výdajov.

Zistite si, či nie ste náhodou vo vašej banke, stavebnej sporiteľni, či poisťovni poistení pre prípad straty zamestnania a ak ste, informujte sa o podmienkach čerpania prostriedkov. Informujte sa aj o možnosti a podmienkach odkladu splátok hypotéky, leasingu, či poistiek a dohodnite si nejaký splátkový kalendár.