Dá sa pripraviť na to, že budem bez práce?

Veľmi ťažká otázka. Na takúto skutočnosť sa asi dosť dobre pripraviť nedá, ale treba sa aspoň pokúsiť. Vo firme sa šušká, že zanedlho dôjde k prepúšťaniu, len nikto nevie ešte žiadne podrobnosti. Všetci sú v strehu, napätí a v kolektívoch začína vládnuť poriadne dusno. Kto bude musieť odísť – ja alebo kolega, či kolegyňa? Je teda čas zamyslieť sa, čo bude ďalej a urobiť si radšej vo veciach čo najskôr jasno, aby bolo možné podnikať ďalšie kroky.

Najistejšie sa je spýtať svojho nadriadeného, ako to vlastne s vami vyzerá (obvykle priamy nadriadený musí dodať vedeniu na listinu prepúšťaných mená pracovníkov, s ktorými sa rozlúčia). Ak ostávate – super, nemusíte sa zaťažovať zbytočnými obavami a môžete vykonávať svoju prácu naplno. Ak sa ešte stále nerozhodlo a Damoklov meč visí, dávajte si dobrý pozor na absolútne dodržiavanie pracovnej disciplíny, na presné, kvalitné a profesionálne plnenie všetkých pracovných úloh, aby nebol dôvod rozlúčiť sa práve s vami. Neváhajte pristúpiť aj na návrh zamestnávateľa na skrátenie pracovného času, prípadne flexibilný pracovný týždeň, či preradenie na inú prácu, preškolenie a pod.

Ak ste na listine, tak s tým už toho veľa nenarobíte, nejaký dôvod, prečo tam ste, určite existuje. Ostanete možno zaskočení , rozhodne sa však nenechajte strhnúť emóciami a impulzívnym konaním, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať.

Nedovoľte, aby vás ochromil pocit krivdy a malomyseľnosti. Uvedomte si, že firma z vážnych dôvodov redukuje počet zamestnancov a žiaľ tentoraz „Čierny Peter“ ostal v rukách vám. Situácia sa však skoro môže zmeniť k lepšiemu, záleží však na tom, ako sa so všetkým vyrovnáte.

Napísala MonYenn