Čo robiť, keď som bez práce?

Všetku svoju energiu venujte výhradne riešeniu situácie. Ideálne je zohnať si nové zamestnanie ešte počas výpovednej lehoty. Pri hľadaní práce sa nebojte obrátiť s prosbou o pomoc na bývalých kolegov, známych, rodinu, či personálne agentúry.

Ak sa vám to nepodarí hneď na prvý krát, využite „voľný čas“, ktorý naraz máte, vo svoj prospech. Popri hľadaní novej práce sa zmysluplne venujte aj svojim mimopracovným roliam (otec, manžel, syn …) a aktivitám (pestovanie koníčkov).

Udržujte si svoje vedomosti neustálym štúdiom. Držte krok s dobou a jej technickými výdobytkami tým, že sa ich naučíte perfektne ovládať. Precvičujte svoje schopnosti a zručnosti, prípadne sa ich snažte prehĺbiť, či rozšíriť. Intenzívne sa zaujímajte o novinky a nové trendy. Navštevujte kurzy a semináre organizované úradom práce, alebo inými inštitúciami. Nebojte sa rekvalifikovať. Čím viac činností človek ovláda, tým väčšiu šancu má získať nové zamestnanie.

Uvažujte o spolupráci, ktorá je výhodná pre vás aj pre zamestnávateľa, ako je trebárs skrátený pracovný čas, flexibilný pracovný týždeň, práca z domu, či práca na dobu určitú a pod. Je dôležité stať sa členom pracovného kolektívu, presvedčiť zamestnávateľa o svojich kvalitách a profesionalite a môžete sa dočkať trvalej a lepšej pracovnej ponuky.

Berte aj jednorazové pracovné príležitosti, prácu na projekte alebo konzultáciu. Snažte sa dostať do povedomia čo najširšiemu okruhu predpokladaných zamestnávateľov a prezentujte svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti.

Uvedomte si, že hoci je nezamestnanosť chápaná ako niečo negatívne, málokto si uvedomuje, že je súčasne príležitosťou niečo zmeniť a prináša tak nové možnosti aj z hľadiska kariérneho rastu. Preto sa nesústreďujte pri hľadaní zamestnania len na pozíciu, ktorú ste vykonávali predtým. Hľadanie nového miesta pochopte ako výzvu skúsiť si aj niečo iné – nové, pravdaže po dôkladnom a pravdivom zhodnotení svojich vedomostí, schopností a zručností.