Kto zarába v MLM?

Mnohým sa MLM podnikanie nepáči z prostej lakomosti. Myslia si: Ak budem úspešný, uspeje aj ten „nado mnou“.

Predstava, že „z mojej práce bude profitovať aj niekto iný“ je pre mnohých ľudí tak neprijateľná, že sa radšej úplne vzdajú príležitosti vybudovať si vlastný úspešný biznis. Hovoria si – „buď chcem byť čo najvyššie pri špici, alebo nič“. Lenže toto je postoj vychádzajúci z neznalosti fungovania MLM. Veľa ľudí si myslí, že ide o „pyramídu“. Vychádza to asi z pozorovania reálneho sveta – všetky firmy sú pyramída – jeden majiteľ, prípadne skupinka majiteľov je na vrchole a pod tým je firma. V MLM ide o „multipyramídu“. Celkom „hore“ je aj tu niekto. Ale každý účastník tejto pyramídy má možnosť vytvoriť si vlastnú podsieť.

Kdekoľvek v „hierarchii“ MLM začnete, je na vás, ako sa vám podarí uspieť. Neskúmajte, či na vás zarobia tí „nad vami“.

Radšej si všimnite, že vám tí „nad vami“ môžu pomôcť. Je v ich záujme, aby ste uspeli aj vy. Takže váš úspech pomôže vám, aj ľuďom, ktorí tam boli pred vami a aktívne vám pomáhajú. Z vašej aktivity však nebudú profitovať pasívni členovia systému.

Nastavenie provízie etických MLM systémov je také

  • aby boli štedro odmenení tí, čo si odmenu zaslúžia,
  • a tí, čo zaháľajú nedostanú nič.

Keď sa pozriete na štruktúru rozdelenia provízií, systém je nastavený práve tak, aby odmeňoval len aktívnych a aby ich odmeňoval štedro. No zároveň je nastavený tak, aby sa na cudzej práci nemohol nikto "nabaliť".

Keby to bolo nastavené tak, ako si ľudia mylne predstavujú, tak by stačilo aby ste sa dohodli s desiatimi kamarátmi že sa všetci pripojíte pod seba. Ak však nič nespravíte, nezískate žiadnu odmenu. Vy, ani vaši kamaráti.