Ako si vybrať MLM systém?

MLM firmy vznikajú a zanikajú. Niektoré sú naozaj podvod, iné sú prosperujúce systémy, ktoré majú za sebou desaťročia úspešného rastu. Skúste využiť MLM biznis nielen ako zdroj zárobku, ale aj ako nástroj na svoj osobný rast. Hľadajte preto taký MLM systém, ktorý

  • Zaistí vaše kontinuálne školenie nielen v oblasti MLM biznisu, ale aj postojov, výchovy k vedeniu ľudí, komunikácii, strategickému uvažovaniu, osobného rozvoja.
  • Je stabilný, takže má históriu najlepšie pár desiatok rokov.
  • Sústreďuje sa na váš osobný rast, nie na to, aby ste len predávali.
  • Poskytuje bezproblémovú možnosť bezplatných konzultácií aj s najúspešnejšími členmi tímu. Tí vám obyčajne ochotne poslúžia ako inštruktori pri budovaní vášho úspechu.

Inými slovami. Ak sa chcete živiť, napríklad, predajom tovaru, potrebujete sa najskôr naučiť, ako sa tovar predáva. Napojte sa na vzdelávací systém, ktorý vás bude viesť k úspechu v osobnom živote. Naučí vás klásť si ciele, mať sny. Naučí vás ako ich začať realizovať. Čím lepším sa stávate, tým lepšie výsledky môžete očakávať aj v obchode. Ak by ste sa v obchode sústredili len na finančný zisk, asi by ste neuspeli. To aspoň ukazuje prax.

Práve školiaci systém však mnohých dokonca odradí. Mnoho ľudí si myslí, že stačí predávať, nechce sa im chodiť na nejaké „blbé semináre, školenia, a stretnutia“. No tí za pár týždňov zistia, že sa im nedarí – nevedia predávať, pretože nevedia že nevedia predávať. Nenaučili sa to. Podcenili význam znalosti. Nič hodnotné sa v živote zvyčajne nedá vybudovať narýchlo.

MLM určite nie je biznis vhodný pre každého. Vyžaduje, aby ste na sebe stále pracovali, aby ste sa učili a stále zlepšovali. Musíte sa podriadiť pracovnému postupu, ktorý je overený. Nemôžete improvizovať – teda môžete, ale zvyčajne to potom nefunguje.

Ak máte chuť tvorivo meniť fungujúci systém, môžete. Aj MLM systémy sa v čase vyvíjajú. Občas sa objaví lepšia stratégia, ako tá, ktorá sa používala doteraz. No neodporúča sa experimentovať hneď od začiatku. Využite overený systém. Získate nejaké výsledky. Potom ho môžete na skúšku upraviť a posúdite, či to funguje lepšie.

MLM vám dáva do rúk systém rád, čo a ako máte robiť aby ste v tomto systéme uspeli. Ak vás baví stretávať sa s ľuďmi a máte aspoň trocha talent, šanca že uspejete je vysoká.