Zásady účinnej sebaobrany

  • Ak získaš pocit, že si obeťou vznikajúceho psychoteroru, zbieraj indície a začni sa pripravovať na obranu. Nepodľahni zdaniu, že trpíš stihomanom, ktoré sa útočníci snažia vyvolať!
  • Prekvap agresora otvorenosťou. Nič netutlaj. Vyvolaj dialóg, odmietni zahmlievanie. Trvaj na konkrétnosti!
  • Posilňuj sebavedomie, nedovoľ aby ti vzali sebaúctu. Uvedom si, že si nezaslúžiš nenávisť agresora, nedovoľ, aby ťa urážal a vzbúr sa!
  • Zablokuj vtieravé myšlienky na agresora a na stretnutia s ním. Nájdi si pozitívne vzťahy a vyhľadávaj príjemné citové zážitky.
  • Skús hľadať podporu u nadriadených a vytipovať a získať vhodných spojencov.
  • Nenechaj sa vyprovokovať ku skratovému konaniu, neklesni na jeho nízku úroveň. Dávaj si pozor na afekty, snaž sa nestratiť sebakontrolu. Príliš silné emocionálne reakcie, únikové alebo agresívne, by slúžili psyhoteroristovi ako dôkaz tvojej psychickej lability, duševnej poruchy, ktorú ti pripisuje pred ostatnými. Dôkladne zvažuj každý svoj krok. Pokiaľ ti píše, filtruj slová a nečítaj jeho zlomyseľné narážky medzi riadkami!
  • Uzavri agresorovi cestu k svojim citom. Nedaj ich najavo. Pokús sa o nadhľad a nešetri humorom.
  • Nestrácaj so zreteľa, že tvoj protivník je skúsený herec a vie zahrať obeť, pričom tebe prenechá pred ostatnými svoju rolu. Na zámene rolí sú postavené mnohé vydarené frašky, ktoré zinscenuje. Rátaj s úskokmi – vži sa do jeho myslenia a odhaduj jeho stratégiu!
  • Neboj sa použiť voči nemu jeho vlastné zbrane!
  • Postupne na neho zabúdaj!