Typy páchateľov mobbingu

Páchateľov mobbingu môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. strojcovia – tí sú pri mobbingu určujúci

  • vymýšľajú spôsoby a formy psychického teroru
  • vyberajú si obete
  • z týrania svojich obetí majú zvrátený pocit uspokojenia

2. náhodní páchatelia

  • stáva sa to zväčša vtedy, ak sa z banálneho konfliktu rozvinie trvalý spor medzi dvomi protivníkmi, ktorý sa zmysluplne nerieši

3. spoluúčastníci

  • títo buď aktívne podporujú strojcu v jeho konaní alebo sa len pasívne prizerajú a nezasiahnu v prospech mobbovaného, nezastanú sa ho a nepodporia

Všeobecne obstojí tvrdenie, že mobbing je možný len vďaka spoluúčastníkom, ktorí takto poskytujú páchateľovi aktívnu alebo pasívnu podporu.