Stratégie psychického teroru

  1. Šírenie klebiet – zákerné šuškanie, zlomyseľné osočovanie, tajuplné narážky, očierňovanie u šéfa.
  2. Izolovanie obete – zatváranie dverí, odmietanie spolupráce, ignorovanie obete, upieranie dôležitých informácií, náhle ukončovanie rozhovorov pri vstupe obete do miestnosti, priestorová izolácia.
  3. Sabotovanie práce – miznutie pracovných podkladov, prístrojov a nástrojov, falšovanie a poškodzovanie, informačné lži, blokáda spolupráce, duchovná krádež nápadov a návrhov.
  4. Znevažovanie výkonov a schopností – zveličovanie malicherností, ustavičná kritika a výčitky, kompromitácia, spochybňovanie rozhodnutí, brzdenie motivácie, okliešťovanie kompetencií, spochybňovanie odbornej spôsobilosti.
  5. Poškodzovanie súkromia a osobnosti – znevažovanie výzoru a vzhľadu, parodovanie obete, vysmievanie sa z chýb, jatrenie rán, ktoré obeť v minulosti utrpela a o ktorých sa vie, preberanie súkromného života, terorizovanie telefónom, zaťahovanie rodiny obete do konfliktu, podozrievanie obete z psychickej choroby.
  6. Poškodenia zdravia – hrozba telesného násilia, telesné poranenia a zlé zaobchádzanie, nútenie obete vykonávať zdraviu škodlivé a nebezpečné práce.
  7. Sexuálne obťažovanie.