Formy mobbingu

Je zaujímavé, že rozlišujeme tzv. mužské a ženské formy mobbingu.

Muži využívajú odlišné formy a techniky psychického teroru ako ženy. Priblížime si teda aspoň v skratke jednotlivé rozdiely.

K ženským formám mobbingu patrí:

 • výsmech na adresu obete a zosmiešňovanie – priamo alebo poza chrbát,
 • rozširovanie klebiet bez preverenia ich pravdivosti,
 • narážky na výzor, postavu, oblečenie, účes, hlas a iné detaily obete a prehnaná kritika každej chybičky,
 • rozširovanie fám a klamstiev, ktoré ničia povesť obete,
 • štvanie proti obeti poza jej chrbát,
 • špehovanie, sliedenie, odpočúvanie obete,
 • stála kritika práce a správania sa obete,
 • neustále skákanie do reči.

Typickými mužskými formami mobbingu sú:

 • ignorovanie obete, neodpovedanie na pozdrav, prehliadanie,
 • ignorovanie obete v rámci kolektívu (nepozývanie na spoločné oslavy a stretnutia),
 • zadávanie nezmyselných úloh a striktné vyžadovanie ich plnenia,
 • zhadzovanie obete ako osoby,
 • vyhrážanie a nátlak namiesto argumentácie,
 • cynické narážky a poznámky na konanie a život obete,
 • neochota komunikovať s obeťou.