Fázy psychického teroru

Mobbingový proces sa vyznačuje nasledovnými fázami:

1. konflikty, jednotlivé prípady

  • spor alebo neškodný prípad sa dlho neurovnáva alebo sa urovná zle a otrávi celkovú atmosféru

2. nástup psychického teroru

  • výber terču (teda obete), do ktorého sa triafa. Počas tejto fázy sa viditeľne zhoršuje duševný a telesný stav obete. Jeho sebadôvera dramaticky klesá, čoraz častejšie sa začínajú prejavovať rôzne symptómy chorôb.

3. Prípad sa stáva oficiálnym

  • Mobbing sa nedá dlhodobo, či trvalo ukrývať. Obeť však väčšinou ťahá za kratší koniec povrazu a stáva sa pre vedenie nepohodlným a problémovým zamestnancom s neobvyklým správaním sa.

4. Vylúčenie – keď obeť nechce odísť dobrovoľne, hľadajú sa možnosti ako ju totálne znemožniť a zbaviť sa jej.