Ako sa dá pomôcť obeti mobbingu

Psychický teror zastihne svoju obeť väčšinou nepripravenú. Doporučuje sa však zmobilizovať všetky svoje sily a čo najrýchlejšie konať. Obeť obvykle nedokáže sama zastaviť priebeh psychického teroru. Zväčša sa to podarí len s účinnou pomocou druhých. Aj tu je evidentný rozdiel v správaní sa obetí ženského a mužského rodu.

Ženy pri hľadaní východiska viacej využívajú pomoc iných.

Muži, naopak, majú sklon bagatelizovať psychický teror, pretože ho vnímajú ako osobnú prehru.

Čo robiť, ak sú ešte šance:

  • Pustiť sa cieľavedomo, premyslene a s chladnou hlavou do riešenia konfliktov. Konflikt jasne definovať, s pomocou iných spracovať a urovnať.
  • Zmierenie – po vyjasnení konfliktu urobiť prvý krok, snažiť sa byť ústretovým.
  • Zapojenie rodiny , priateľov, odborníkov – hovoriť s nimi o problémoch, vyžalovať sa, prijať pomoc. Navštíviť odborníkov – psychológa, právnika, lekára, ktorí môžu v danej situácii pomôcť.
  • Uvoľnenie – snažiť sa maximálne uvoľniť. Keď je človek stále napätý, má tendenciu dopúšťať sa rôznorodých chýb častejšie.
  • Pri znevažovaní schopností prejaviť síce primeranú konštruktívnu kritiku, ale zároveň sa aj rázne ohradiť.
  • V žiadnom prípade nesiahať po prostriedkoch, od ktorých sa očakáva krátkodobá úľava (alkohol, drogy, cigarety, lieky) – je to len zdanlivá pomoc (problém nevyrieši).
  • Pri marení pracovného výkonu sa dožadovať pomoci vo firme. Informovať sa o svojich právach, podať sťažnosť u zamestnávateľa.

Čo robiť, ak už šanca nie je:

  • Dať výpoveď zo zamestnania . snažiť sa o korektný priebeh a pokúsiť sa vyťažiť maximum vo svoj prospech.
  • Požiadať o právnu pomoc.