Po rodičovskej dovolenke bez práce

Niektoré mamičky majú to šťastie, že po celú materskú a rodičovskú dovolenku sú evidované ako zamestnankyne a po jej skončení sa majú kam vrátiť. V zamestnaní im držia miesto, očakávajú ich a zamestnávateľ im nechystá prekvapenie v podobe výpovede. Do tej druhej, menej šťastnej skupiny, patria mamičky, ktoré pri nástupe na materskú dovolenku boli nezamestnané, prípadne prišli o zamestnanie počas nej, či tesne po návrate do zamestnania.

V súčasnej neľahkej dobe je veľmi ťažké nájsť si zamestnanie. A ešte dvojnásobne ťažšie je to pre mamičku po rodičovskej dovolenke.

Kto zamestná ženu, ktorá posledných niekoľko rokov trávila všetok čas starostlivosťou o dieťa (či deti) a domácnosť? Veď za ten čas stratila kontakt so svojou profesiou, vývojové trendy sa dostali mimo jej zorného uhla, vedomosti a skúsenosti prikryl prach. Navyše ten malý náročný človiečik zostáva na nej závislý a po vstupe do kolektívu mu hrozia časté choroby, takže mamička môže byť častejšie doma na „očerke“ než v práci.

Mamička po rodičovskej dovolenke môže mať veľký problém získať prácu, navyše rovnako kvalifikovanú a vo svojom odbore. Tak čo robiť, keď vhodné zamestnanie nie je na obzore?

Mamička si môže rodičovskú dovolenku predĺžiť. Keď je dôvodom na predĺženie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, matka dostáva rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku dieťaťa. Ak je dieťa zdravé, ide o osobnú celodennú starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku, kedy matka nedostáva rodičovský a ani iný obdobný príspevok, ale odvody do poisťovní za ňu platí štát.

Mamička sa môže prihlásiť na úrade práce. Od februára tohto roku začala platiť novela zákona, kedy má i matka po skončení rodičovskej dovolenky nárok na podporu v nezamestnanosti, ale podmienkou je, že počas obdobia stráveného pri dieťati mala status zamestnankyne. Iba v tom prípade sa čas strávený na rodičovskej dovolenke ráta do obdobia poistenia v nezamestnanosti.

V súčasnosti niektoré mamičky uvažujú nad tým, že namiesto zamestnania si založia živnosť. Zaujímavú pomoc ponúkajú úrady práce, ktoré finančne podporujú začínajúcich živnostníkov. Podmienkou je, že nezamestnaný musí byť na úrade práce evidovaný minimálne tri mesiace.

V neposlednom rade je tu ešte možnosť opäť do toho vhupnúť a nastúpiť na novú materskú dovolenku.

Napísala MonYenn (3/2010)