Ako sa stať matkou a nestratiť pracovné miesto?

Zamestnávateľ je zo zákona povinný prijať ženu po skončení materskej a rodičovskej dovolenky na jej pôvodné pracovné miesto. Realita však býva často iná. Ženy sa musia uspokojiť s menej kvalifikovanou prácou, s nižšou mzdou, horšími pracovnými podmienkami a nemálokrát ich veľmi rýchlo prepustia, pretože o mamičku s deťmi zamestnávateľ nemá záujem – veď aj tak ju už dávno nahradil niekým iným.

Čo robia mamičky, aby si udržali svoje pracovné miesta, ktoré zastávali pred pôrodom?

 1. Pokúšajú sa o dohodu so zamestnávateľom na domácej práci a telepráci
  Ide o relatívne nový termín v Zákonníku práce. Jedná sa o pracovný pomer, kedy zamestnanec vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo doma s použitím informačných technológií. Prakticky žena zostáva v pracovnom pomere, jedine miesto vykonávania práce sa mení. Výhodou je tiež, že matka si môže sama určiť, kedy bude pracovať. Zároveň z toho vyplýva, že žena je síce doma a môže dohliadať na svoje dieťa, ale súčasne si musí nájsť dostatok času, ktorý venuje len práci (napr. sa v tej dobe o dieťa stará manžel, prípadne k práci využíva čas spánku dieťaťa a nočné hodiny, požiada babku aby vybehla s dieťaťom von a pod.). Pravdaže, nie každá práca sa dá vykonávať doma.
 2. Ukončujú materskú a rodičovskú dovolenku predčasne.
  Aby novopečené mamičky neprišli o svoje pracovné miesto a ich vzdelanie, prax, získané vedomosti a zručnosti nestratili na hodnote, ukončujú materskú a rodičovskú dovolenku predčasne. Niekedy sú doma miesto troch len jeden, dva roky, ale nemálo je tých, ktoré si materstvo užívajú naplno len niekoľko mesiacov, či dokonca týždňov! Porodia, zotavia sa, vybavia si opatrovateľku (babku, jasle, manžel zostane na materskej…) a šup rýchlo do práce. A často to nie je ich voľba. Sú zamestnávatelia, ktorí dávajú ženám jasne najavo, že pokiaľ sa do určitého času nevrátia do práce, môžu zabudnúť na kariéru a rovno im odporúčajú hľadať si nové zamestnanie. Že ide o porušenie zákona? Verte, že keď zamestnávateľ chce, cestičku si určite nájde.
 3. Aby pričasto nechýbali v práci, hľadajú si na ošetrovanie chorého dieťaťa niekoho iného.
  Zamestnávateľ nechce trpieť častú neprítomnosť svojej zamestnankyne z akéhokoľvek dôvodu, takže ani z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa. Tlačí na svoju pracovníčku, aby to riešila inak, než absenciou. Takže mamička sa porozhliadne po svojom okolí a hľadá najlepšiu možnosť, ako sa postarať o svoje dieťa a zároveň neprísť o pracovné miesto. Požiada rodičov, vyhľadá opatrovateľku, často sa strieda na „očerke“ s manželom, alebo si vyberie dovolenku, len aby nedvíhala svojmu šéfovi žlč. Divíte sa, že matka privedie do škôlky nezdravé dieťa? Že požiada učiteľku, aby ich dieťaťu v určitom čase podala antibiotikum? Čudujete sa, že váš škôlkar je neustále chorý?
 4. Pátrajú po práci u trpezlivých a chápajúcich zamestnávateľoch
  Verte, aj takí existujú…

Napísala MonYenn