Ako sa stať matkou a nestratiť kontakt s kariérou

Mnohé ženy si v živote kladú otázku: „Kariéra alebo dieťa?“ Obetovať kariéru kvôli materstvu, alebo sa venovať kariére a nemať deti? Väčšina žien chce mať oboje. Hodlajú skĺbiť jedno s druhým, túžia získať od života to i ono. Lenže ako?

 1. Najskôr kariéra, potom deti
  Ženy kvôli kariére odkladajú materstvo na neskôr. Najskôr chcú získať úspech v práci, niečo dokázať, kým sú mladé. Rozhodnú sa vybudovať si kariéru a deti presúvajú na neurčito. Až keď cítia, že sú si v pracovnom živote isté, dajú materstvu zelenú. Vzápätí sa rýchlo vracajú do práce a zháňajú niekoho, kto im z dieťaťom pomôže (partner, opatrovateľka, starý rodičia dieťaťa, jasle a pod.).
 2. Kariéra počas materskej a rodičovskej dovolenky
  Matky po pôrode naďalej pracujú a zároveň sa starajú o dieťa. Napríklad neprestávajú pracovať pre svojho zamestnávateľa, ale iba zmenia miesto vykonávania práce – pracujú doma. Zákonník práce hovorí o domáckej práci a telepráci ako o pracovnom pomere, kedy zamestnanec vykonáva prácu pre svojho zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo doma s použitím informačných technológií. Ďalej k tomu, aby mohli pracovať, využívajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kedy neprichádzajú o rodičovský príspevok, prípadne sa zamestnávajú na kratší pracovný čas. Živnostníčky nepozastavujú svoju živnosť, pokračujú vo vykonávaní svojej živnosti bez prerušenia a čas práce si prispôsobujú svojim podmienkam.
 3. Kariéra a vzdelávanie
  Netreba nutne pracovať, aby si človek udržal kontakt s kariérou. Mamička v nekončiacom kolobehu materských povinností sa môže rozhodnúť investovať do vzdelania.
  Vzdelávanie nie je len cesta, ako môže žena udržovať svoje znalosti stále vo forme, ale dáva jej aj možnosť si svoje vedomosti prehĺbiť či rozšíriť. Dôvody k vzdelávaniu môžu tkvieť v úmysle udržať si postavenie na trhu práce, nestratiť atraktivitu pre zamestnávateľa, v túžbe vzdelanie si zvýšiť, postúpiť v kariére a zarábať viac, ale je to i spôsob, ako si plniť sny. Počas materskej a rodičovskej dovolenky možno vzácny voľný čas využiť k tomu, k čomu sa predtým nebolo možné dostať, načo skôr nebol čas. Túžili ste vždy po tom, že sa stanete fotografkou? Možno práve na rodičovskej dovolenke si nájdete čas sa tomu venovať a po jej skončení, ktohovie, azda sa fotografovaním rozhodnete aj živiť.
 4. Kariéra a meniace sa trendy
  Aby mamička nestratila kontakt s kariérou, nesmie prestať sledovať udalosti a zmeny, ktoré sa dotýkajú jej zamestnania. Musí venovať pozornosť meniacim sa trendom, musí zostávať „v obraze“. Na to najlepšie slúži internet, kde si každý nájde to, čo potrebuje. Chcete sledovať zmeny v zákonoch o účtovníctve? Zadajte požiadavku do vyhľadávača…
 5. Pracovisko, kolegovia a kariéra
  Pomôcť udržať si puto so zamestnaním môže i občasná návšteva pracoviska, či pravidelné stretnutia s kolegami. Nielen že je príjemné rozprávať sa chvíľu i o niečom inom, ako sú plienky a príkrmy, ale napomáha to i dobrým vzťahom. Vyvoláva dojem, že mamička tak úplne zo zamestnania neodišla, že nestratila záujem o svoje pracovné miesto a má záujem sa tam vrátiť. Zároveň nie je na škodu sledovať, čo sa v podniku deje a či zamestnávateľ s vami do budúcnosti i naďalej počíta.

Napísala MonYenn