Ústny prejav pri prezentácii

Ak chcete dobre prezentovať a ak chcete, aby si ľudia niečo z vašej prezentácie odniesli a neubiehala im pozornosť, bolo by dobré, aby ste si osvojili pár zásad.

Na úvod vždy pozdravte a oslovte tých, ktorým budú vaše slová venované. Zaželaním pekného dňa a príjemného počúvania nič nepokazíte. Práve naopak, môžete si tým len získať sympatie poslucháčov na vašu stranu.

Začiatok prezentácie by ste mali venovať cieľu a stručnému obsahu, ktorý oboznámi poslucháčov o téme a jednotlivých bodoch, ktorým sa budete venovať.

Pozornosť by ste mali venovať aj primeranej intenzite a tónu hlasu, aby vaša prezentácia nevyznela monotónne. Určite ste sa na ňu poctivo pripravovali a nechcete predsa, aby kvalitne spracované informácie boli znehodnotené monotónnym a nudným prejavom.

Mali by ste dodržiavať očný kontakt s vašimi poslucháčmi, aby vedeli, že vaše slová sú venované práve im. Pozeranie do zeme a hovorenie „pod nos“ by takisto mohli znehodnotiť vašu prezentáciu. Naopak, otvorený prejav, primeraná gestikulácia a artikulácia zaručia, že zaujmete a publikum nebude "zaspávať".

Ak máte pripravené pomôcky, či už prezentáciu v powerpointe, ilustračné materiály, plagáty alebo handouty, máte o bod naviac. Toto všetko pomôže ľuďom orientovať sa v problematike, a takisto aj vám. Máte pomôcky, o ktoré sa môžete oprieť a v téme sa nestratíte. Mali by slúžiť aj ako oporné body pre vás, pretože čítať z papiera je naozaj nevhodné.

Tu je riziko, že by ste mali sklonenú hlavu, a pri dlhšom čítaní sa váš hlas stane monotónny. Ak chcete zaujať publikum, je to neprípustné. Nečítajte!

Ak si nie ste istý vašim prejavom, nebojte sa povedať si prezentáciu doma, pre seba. A nahlas! Práve o to ide. Aby ste sa počuli, osvojili si tému a dokázali flexibilne spracovávať svoje myšlienky.

Navyše tým, že poviete svoju prezentáciu nahlas cvičíte si zároveň aj svoj hlasový prejav.