Prezentácia

Pracovné prednášky a mítingy často využívajú prezentačné zariadenia.

Odporúčam vám, využívajte ich účelne. Nie je vhodné zobraziť na plátne veľa textu, pretože divák potom nevie, či má počúvať, alebo čítať. Je v strese a z toho čo poviete nič nemá.

Najlepšie je hovoriť bez projekcie. Až keď je potrebné zobraziť grafy, čísla, alebo obrázky, spravte to. Potom sa ale sústreďte aj vy na plátno a v duchu si ho celé prečítajte. Pomaly. Aby diváci mohli čítať a nerušil ich váš hlas hovoriaci na iné témy.

  • Ak je na plátne text, prečítajte ho celý slovo od slova, alebo mlčte.
  • Ak sú na plátne viaceré body, spravte prezentáciu tak, aby neboli. Jedno plátno – jeden bod.

Prezentácia je dôležitá, no myslite aj na prezentáciu prezentácie. Nesnažte sa zúčastnených ohromiť číslami. Neurobí dobrý dojem, ak budete na nich pôsobiť stresujúco. Oveľa lepší dojem zanecháte, ak sa diváci budú cítiť vedení.