Podanie ruky

Ak chcete spraviť dobrý dojem, pri stretnutí dávajte pozor na veci, ktoré o vás veľa vypovedajú. Dôležitým indikátorom je aj „obyčajné“ podanie ruky.

Ruku nepodávajte ani dlaňou nadol, ani tak, aby so zemou tvorila 90°.

Podajte ju tak, aby bol chrbát ruky mierne naklonený smerom k zemi. Dávate tak najavo svoju otvorenosť a úprimnosť.

Pevnosť stisku ruky taktiež veľa napovie. Stisk by mal byť primeraný. Nie príliš pevný, aby ste nedávali najavo svoje priveľké sebavedomie, ale nemal by byť ani príliš slabý.

Nebolo by vhodné, aby ste podali ruku „len tak“ vsunuli do ruky partnera, aby nemal pocit, že drží „mŕtvu rybu“. Tým o sebe prezrádzate submisivitu a ľahkú manipuláciu.

Tu platí pravidlo zlatej strednej cesty.

Pri podávaní ruky vždy pozerajte do očí. Očný kontakt je dôležitý.

Možno aj dôležitejší. Viete si asi predstaviť, ako by to vyzeralo, keby si s vami niekto podával ruku naslepo.

Chce to trocha cviku. V momente, keď ruku podávate sa už začínajte dívať do očí. Takže ruka už "ide naslepo".

Nezabudnite na úsmev. Pohľad do očí sprevádzaný milým výrazom tváre je ideálny. Úsmev nesmie byť kŕčovitý, pretože môže dať najavo nervozitu. Najlepšie ak by vaša tvár vyjadrovala srdečnosť, niečo ako "rád ťa vidím", alebo "som rád, že sa s tebou spoznávam", alebo "teším sa na zaujímavý rozhovor".

Vzdialenosť medzi vami a druhým človekom vypovedá taktiež o veciach, o ktorých možno ani netušíte a často si ich v tej chvíli neuvedomujete.

Príliš veľká vzdialenosť, na celú dĺžku paže svedčí o vašej opatrnosti. Príliš blízka vzdialenosť napovedá o až prílišnej otvorenosti a „familiárnosti“.