Firemná kultúra

Firemná kultúra vplýva na celkovú atmosféru vo firme, na jednotlivé pracovné postupy, na komunikáciu medzi vedením a zamestnancami ale aj zamestnancami medzi sebou, vplýva na váš výkon a vašu motiváciu.

Firemná kultúra je zrkadlom firemnej identity. Opiera sa o hodnoty, procesy a normy organizácie. Jednoducho povedané – firemnú kultúru tvoria základné hodnoty, normy a všeobecné pravidlá, ktoré vo firme vládnu, teda to, čo sa vo firme akceptuje a je považované za vhodné a žiaduce.

Ide najmä o štýl riadenia a spôsob komunikácie, pracovné aj mimopracovné správanie, podávaný výkon a vzťah k výkonným manažérom. Na firemnú kultúru však vplýva aj vzhľad pracovného prostredia, vzájomná komunikácia v rámci firmy či systém sociálnych výhod pre zamestnancov.