Čítanie prednášky

Veľa ľudí chce divákom prečítať svoj text. Je to najhorší nápad. Ak vaša práca vyžaduje verejné vystúpenia, musíte sa naučiť hovoriť bez papiera. Môžete mať poznámky v bodoch, o čom chcete hovoriť.

Ak totiž máte svoj text prečítať, určite lepším nápadom by bolo zavolať herca, ktorý by to proste prečítal za vás – určite by to spravil lepšie!

Písaný text má iné vlastnosti ako hovorené slovo prednášky. Písaný text sa číta monotónne, nudí. Dlhé vety znemožňujú chápať súvislosti. Po skončení čítanej prednášky zvyčajne už všetci diváci spia.

Preto ak vás práca postaví pred rečnícky pult, hovorte bez pomôcky. Ak s tým nemáte skúsenosti, nacvičte si to. Pár dní pred vystúpením si text prednášky povedzte nahlas doma aj niekoľko krát. Naučíte sa tak formulovať nahlas svoje myšlienky.