Ako vystupovať pri pracovnom pohovore

Vždy sa privítajte pevným stiskom ruky, čo je znak zdravého sebavedomia a hovorí to o tom, že nie ste bojazlivý a zakomplexovaný. Snažte sa zachovať si priateľský očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor. Seďte v vzpriamenej polohe, nekrížte si nohy, ruky majte voľne položené na kolenách, nevykonávajte žiadne monotónne pohyby a dýchajte uvoľnene.

Čo sa týka vašich schopností a cieľov, buďte pozitívny a realistický. Pokiaľ vás niečo konkrétne o firme zaujme, povedzte to, prípadne položte doplňujúce otázky.

Buďte vnímavý a prispôsobte sa. Venujte pozornosť štýlu človeka, ktorý s vami hovorí, všímajte si ako je oblečený, ako je zariadená miestnosť, kde sa pohovor odohráva a celkové zariadenie a vybavenie kancelárie.

Na základe toho sa môžete rozhodnúť akým spôsobom budete prezentovať sám seba, či je vhodné zachovať formálnosť alebo si môžete dovoliť túto časť pohovoru jemne odľahčiť. To vám tiež umožní prezentovať svoje odpovede tak, aby boli relevantné pre človeka, s ktorým hovoríte a pre súčasné potreby jeho spoločnosti.