Ako sa včleniť do kolektívu

Pre nového zamestnanca nie je vôbec jednoduché zžiť sa s kolektívom, ktorý už dlhšie spolupracuje. Je potrebná obrovská dávka empatie a veľmi jemné a citlivé postupné včleňovanie sa do už jestvujúcich vzťahov.

Zopár zásad, ktoré by mohli pomôcť:

 • ostať sám sebou – nehrať žiadne divadielko
 • správať sa slušne a prívetivo
 • nepodlizovať sa, ale ani sa nevyvyšovať
 • nezapájať sa do žiadnych ohováračských kampaní (môžu byť aj fingované s cieľom vyskúšať charakter novoprišelca)
 • nezaujímať sa o výšku príjmov kolegov a nerozoberať otázky odmeňovania
 • nesprávať sa veľmi familiárne, udržiavať si od kolegov určitý odstup
 • nezverovať sa kolegom so svojimi súkromnými problémami – nikdy nevieme, kedy to kto môže použiť proti nám (na takéto dôverné zverovačky máme dobrých priateľov)
 • svoje názory prezentovať opatrne a hlavne musíme si ich vedieť v prípade potreby argumentačne obhájiť
 • nenechať sa zatiahnuť do sporov a konfliktov, ani ako aktér, ani ako nejaký zmierovateľ, či riešiteľ (obvykle nový človek nemá dostatok informácií a môže sa to obrátiť v jeho neprospech)
 • určite sa nedať vyprovokovať na hodnotenie a kritiku nadriadených, prípadne momentálne neprítomných kolegov
 • snažiť sa splniť zadané úlohy kvalitne a včas
 • nerobiť zo seba „vševedka“, ak človek niečo nevie, treba sa opýtať a trpezlivo počúvať
 • snažiť sa čo najviac dobrého a prospešného naučiť a odpozerať od kolegov