Majiteľ

Vlastniť, byť majiteľom je široký pojem. V tomto texte budem za majiteľa považovať človeka, ktorý vlastní firmu.

Klasickým príkladom môže byť živnostník, ktorý sa stane majiteľom. Napríklad holič. Pracuje v holičstve a má úspech. Zistí prečo má úspech. Napríklad preto, že sa vie rozprávať s klientami, má dobrú techniku strihania, v holičstve je dobré prostredie, kde sa klienti dobre cítia. To všetko sa dá nazvať systém. Fungujúci systém, ktorý zarobí. Od istej chvíle však živnostník nemôže zvládnuť nápor záujemcov. A tak začne príjmať zamestnancov.

V tej chvíli už jeho živnosť prerastá do firmy so zamestnancami. Živnostník je majiteľom tejto firmy. Ak dokáže udať správny smer, naučí zamestnancov, ako strihať klientov. Ako s nimi hovoriť. Ako vytvoriť ono prostredie, ktoré pritiahlo zákazníkov. Ak sa to podarí, náš majiteľ už nemusí sám strihať klientov. Vlastní firmu, ktorá sa o neostrihané hlavy postará.

Náš majiteľ má čas – môže začať hľadať priestor v inej časti mesta, kde by otvoril ďalšiu prevádzku. Nájde pracovníkov, zaškolí ich. Skopíruje fungujúce vlastnosti prvého holičstva aj do novej prevádzkárne. A už je majiteľom dvoch prevádzkární.

Ako majiteľ nemusí sám strihať a pritom dostáva z každého holičstva ktorého je majiteľ podiel na zisku. Majiteľ teda vlastní systém na posnikanie. Vlastní "recept", ako ostrihať ľudí k ich spokojnosti. Ak je to úspešný recept, majiteľ môže rozširovať počet prevádzok. To mu zvyšuje príjem a pritom on sám nemusí priamo pracovať vo svojom systéme. Nemusí strihať, nemusí zametať vlasy.

Takto sa správa majiteľ firmy v ideálnom prípade. Neraz vidíme, že majiteľ firmy sám vo firme pracuje. Často ako nádenník. Niečo medzi riaditeľom a pomocníkom. Ak si to neuvedomí, stráca to najcennejšie, čo má – svoj čas.