Skôr než začneme s podnikaním 2

Stať sa súkromníkom je nezmyselné, ak človek nemá pre koho pracovať. Rovnako ako bez fanúšikov niet filmovej hviezdy, tak bez zákazníkov niet úspešného podnikateľa. Preto už v prípravnej fáze je vhodné sa zamyslieť nad možnosťami, ako si získať odberateľov.

Treba si položiť otázky: „Kde a ako mám zákazníkov hľadať?“ „Akým spôsobom ich mám osloviť?“ „Akou ponukou si ich môžem získať?“ Vhodnou pomocou môže byť to, keď si človek určí hlavnú skupinu najpravdepodobnejších možných klientov.

Napríklad elektrikár chce byť živnostníkom silnoprúdarom. V prvom rade si vyhliadne elektrikárske firmy, ktoré by mohli mať o jeho služby záujem a rozhodne sa, že najlepším postupom, ako si ich získať, bude osobné stretnutie. Ďalej si zvolí stavebné firmy, s ktorými by sa azda dalo dohodnúť na spolupráci pri výstavbe budov, pričom zistí, že má pár dobrých kontaktov, ktoré by mohol na tento účel využiť. Zároveň objaví spôsob ako môže byť včas informovaný o konkrétnych dopytoch po elektrikárskych prácach, napríklad pomocou internetu, a tak si na počítači vytvorí ponukový formulár, alebo „hlavičkový papier“, čo mu v budúcnosti pomôže promptne reagovať na každý zaujímavý dopyt.

So získavaním zákazníkov úzko súvisí reklama. Je to spôsob ako na seba upozorniť, prezentovať sa a osloviť tak svojich potencionálnych odberateľov.

Najlepšou a najlacnejšou reklamou sú pre každého podnikateľa jeho vlastné výrobky, či služby. Ak je s nimi klient spokojný, je veľmi pravdepodobné, že sa podelí so svojimi dobrými skúsenosťami aj s inými ľuďmi – známymi, kolegami, spolupracovníkmi. Kvalita a dobré meno sa šíria ďalej.

Napriek tomu, že si uvedomujem výnimočnosť vyplývajúcu z typu vykonávanej práce, nedá mi neuviesť jeden príklad – poznám vynikajúceho grafika, ktorý, okrem iného, robí návrhy reklamných bilboardov, pútačov, či grafík na autá. Dobre mu za prácu zaplatia a zároveň každý jeden jeho výtvor – vyvesený po mestách či brázdiaci cesty vo forme farebných grafík na autách – je reklamou aj na neho samého. Ľudia oslovujú firmy a pýtajú sa, kto im robil ten či onen reklamný pútač. Grafik nemá o prácu núdzu, práve naopak.

Okrem takejto „prirodzenej“, existuje veľké množstvo platenej reklamy – noviny, časopisy, televízia, reklamné bilboardy, pútače, reklamné predmety, letáky…

Je veľa spôsobov, ako dať o sebe vedieť. Každý podnikateľ by si mal z nich zvoliť ten najvhodnejší a najúčinnejší, a pritom prihliadať na svoje finančné možnosti.

Ešte predtým, než človek vstúpi na pôdu živnostenského úradu s úmyslom založiť si živnosť, mal by sa orientovať v príslušnej legislatíve. Mal by mať naštudované minimálne tie zákony, ktoré sa dotýkajú zmeny jeho súčasného statusu na SZČO a mal by mať aspoň základné informácie o tom, čo ho v rámci legislatívy a byrokracie čaká.

Obchodný zákonník, daňová problematika, zákon o sociálnom poistení, účtovníctvo… ak aj nie on sám, tak niekto (platená účtovníčka) sa musí starať o dodržiavanie zákonov. Musí účtovať, robiť daňové priznania, platiť dane, odvádzať odvody, robiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a pod. Neznalosť zákona sa trestá.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)