Riziko podnikania – nedostupné pohľadávky 2

Najjednoduchším riešením, ktoré úplne eliminuje obavy z neplatenia faktúr, sú platby v hotovosti. Nemáš u seba peniaze? Tak sa vráť, keď budeš mať.

Viacero podnikov i veľkoobchodov, často na základe zlých predchádzajúcich skúseností, odmieta predávať svoj tovar na faktúru. Prinajmenšom do času, kým sa zákazník nestane pre nich dostatočne významným a spoľahlivým, to znamená, dokiaľ nenakúpi značné množstvo tovaru za určitý obnos peňazí. Potom je možné dohodnúť sa na predaji na faktúru, avšak tiež s obmedzeniami – napríklad nákup na dlh len do nejakej maximálnej sumy, s minimálnou dĺžkou splatnosti, s hrozbou, že ak faktúra nebude uhradená včas, klient o výhody fakturácie príde a pod.

Avšak nie každý podnikateľ si môže dovoliť vytvárať takýto nátlak na odberateľov. Ak nie je dostatočne mocný, či niečím výnimočný naproti konkurencii, tak má smolu. Odberateľ sa obráti so svojim dopytom inam, niekde, kde mu umožnia nakupovať na faktúru.

Ďalším vhodným opatrením proti nedostupnosti pohľadávok je predfaktúra, čiže zálohová platba. Napríklad: zákazník si u podnikateľa objedná počítač a inštaláciu softwaru. Po vzájomnej dohode zašle podnikateľ zákazníkovi predfaktúru na sumu, ktorá zodpovedá 70 % celkovej ceny objednávky. Podnikateľ začne konať až po jej uhradení. Po dodaní nainštalovaného počítača, predloží zákazníkovi už kompletnú faktúru, v ktorej zohľadnil uhradenú zálohu, takže zákazník doplatí len zvyšok.

Lenže predfaktúra je závislá na dohode medzi odberateľom a dodávateľom. Ak kupujúci nesúhlasí, dodávateľ ho nemôže nútiť. Potom musí jeden z nich ustúpiť, alebo sa kupujúci obráti inam.

Pri rozhodovaní podnikateľa, či odmietne zákazníka trvajúceho na platbe prostredníctvom faktúry, alebo to s ním riskne, zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Napríklad veľkosť zákazky, dôležitosť zákazníka, jeho platobná schopnosť, množstvo ďalších podnikateľových odberateľov, vlastná finančná situácia podnikateľa.

Ak ministerstvo dopravy ponúkne podnikateľovi zákazku za niekoľko miliónov, nie je čo riešiť, treba ísť do toho. Ak má podnikateľ núdzu o klientov a navyše nemá dôvod o klientovej finančnej situácii pochybovať, určite to riziko stojí za zváženie. Avšak ak podnikateľ nemá peniaze na to, aby bol schopný danú zákazku splniť (napríklad potrebuje nakúpiť materiál), tým pádom by bol nútený ísť do pôžičky, jedná sa už o riziko s veľkým „R“. A ak navyše nemá istotu v platobnú schopnosť zákazníka, bol by hlupákom, keby objednávku prijal.

Najlepším riešením situácie s nedostupnými pohľadávkami by bolo formou zákonov. V zahraničí, údajne, ak podnikateľ nezaplatí faktúru do určitej lehoty, zablokujú mu účty a všetky príjmy idú na vyrovnanie dlhov. Dokým nie sú uhradené jeho záväzky, je mu na osobnú spotrebu povolený len minimálny príjem. Zároveň si tým zničil svoje dobré meno.

U nás, ak sa podnikateľ nemôže domôcť splatenia svojich pohľadávok, smie sa obrátiť na súd a vymáhať svoje nároky súdnou cestou.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)