Riziko podnikania – nedostupné pohľadávky 1

Podnikateľ musí na svojich pleciach niesť množstvo rizík. Či už ide, napríklad, o neistoty spojené s nestálosťou dopytu, s konkurenčným bojom, o hrozby možných reklamácií, obavy z prípadnej neschopnosti plniť si záväzky, či splácať úvery alebo o starosti vyplývajúce zo zamestnávania ľudí.

Medzi najväčšie riziká, s ktorými sa podnikateľ musí pasovať, patria nedostupné pohľadávky. Oneskorené platby faktúr alebo rovno ich neplatenie, pohľadávky voči podnikom, ktoré nechcú alebo nemôžu platiť – to je nemalý problém podnikateľského prostredia, obzvlášť na Slovensku.

Sú podnikatelia, ktorí si z dátumu splatnosti nerobia ťažkú hlavu. Dokonca tento údaj na došlej faktúre prehliadajú, akoby nešlo o nič dôležité, len bezvýznamné číselká. Poznám podnikateľa, ktorý sa bežne riadi heslom: „Nezaplatím, lebo nemusím.“ Na účte má peňazí dostatok, ale platí i mesiace po splatnosti a to len preto, že mu daný veriteľ nepríde dostatočne dôležitý, aby sa so zaplatením jeho pohľadávky obťažoval. Takúto pozíciu mu môže dať jedine moc.

Čím je podnik mocnejší, tým väčšie má výhody, širší manévrovací priestor, istotu, tým jednoduchšie a samozrejmejšie môže demonštrovať svoju silu. Medzi najmocnejšie patria nadnárodné spoločnosti, medzinárodné siete obchodov, monopoly. Môžu vyvíjať nátlak na ceny dodávateľov, dávať si obrovské prirážky, využívať štátnu podporu, či platiť faktúry, kedy sa im zachce. Nesúhlasíš? Fajn, nájdeme si iného.

Ďalšími oneskorencami v uhrádzaní faktúr sú špekulanti. Krátko po tom, čo podnikateľ splní objednávku, začnú vyhľadúvať všemožné cestičky vedúce k pozdržaniu platby. Pustia sa do hľadania neviditeľných chýb či zámienok k reklamáciám. Náhle sa množia nedorozumenia v komunikácii, nemôžu nájsť faktúru, potom si želajú, podrobnejší rozpis položiek, následne sú nie si istí, že sedí počet kusov, či množstvo použitého materiálu.

Najviac nedostupných pohľadávok však spôsobuje platobná neschopnosť odberateľa. Podnikateľov s „vybieleným účtom“ nie je málo a vplyvom hospodárskej krízy sa tento stav iba zhoršil. Môže sa jednať o krátkodobú platobnú neschopnosť spôsobenú objektívnymi skutočnosťami, ktorá nie je dôvodom na znepokojenie. Avšak, často sa stáva, že si zákazník objedná tovar, či služby, na ktoré nemá peniaze. Možno má pred sebou vidinu budúceho zisku, alebo verí, že mu „pritečú peniaze“ od jeho dlžníkov, prípadne uvažuje o pôžičke. Dúfa, že to nejako zaplatí. Raz. Možno…

Najhoršia situácia nastáva vtedy, keď sa dlžný podnik, v dôsledku stratového podnikania, dostane do konkurzu. V tom prípade je podnikateľova pohľadávka len jednou z mnohých v zozname dlžôb a je veľmi pravdepodobné, že k jej urovnaniu už nikdy nedôjde.

Takto vzniká „bludný kruh“. Neplatia mi, tak z čoho mám platiť ja? Ako mám uhradiť svoje záväzky, keď mi nezaplatili moje pohľadávky?

Napísala MonYenn

Komentáre k článku: Riziko podnikania – nedostupné pohľadávky 1

  1. Andrea 29. decembra 2012

    Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy bol tento článok na tejto web stránke uverejnený? Čerpám z neho nápady do diplomovej práce a tento údaj by som potrebovala.
    Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem!

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)