Nestíhate? Zamestnajte človeka 1

Ak sa živnostníkovi v podnikaní naozaj darí, príde čas, kedy si uvedomí, že nestíha. Robí od rána do večera a napriek tomu nie je schopný odpovedať na každý dopyt, uspokojiť všetkých svojich zákazníkov, či vybaviť každú jednu objednávku včas a na sto percent. To je chvíľa, kedy podnikateľ začína uvažovať o tom, že by si našiel niekoho na výpomoc. Že by zamestnal človeka. Aké má možnosti?

Poznáme viacero spôsobov ako zamestnať človeka. Najbežnejšou formou je pracovný pomer, potom dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. Okrem toho prichádza do úvahy spolupráca so živnostníkom.

Pre živnostníka, ktorý potrebuje človeka na výpomoc, je vzťah založený na pracovnom pomere najproblematickejší a najnevýhodnejší z uvedených možností.

Pracovný pomer vzniká na základe pracovnej zmluvy. Okrem pracovného pomeru na dobu neurčitú je možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú alebo sa rozhodnúť pre pracovný pomer na kratší pracovný čas.

K pracovnému pomeru sa viaže najrozsiahlejšia „byrokratická záťaž“, najprísnejšie zákonné povinnosti, množstvo obmedzení vyplývajúcich napríklad zo Zákonníku práce, ale aj najväčšie finančné náklady.

Za zamestnanca je napríklad nutné odvádzať odvody do poisťovní, daň z príjmov, viesť mzdové účtovníctvo, poskytovať náhrady mzdy za vyčerpanú dovolenku, za sviatky, prvé dni počas nemoci platiť zamestnancovi nemocenské dávky, vyplácať mu dohodnutú mzdu i v prípade, ak, v dôsledku nedostatku práce, celý mesiac hral len Solitaire, atď. A ak náhodou chce podnikateľ zamestnanca prepustiť, musí dodržať nemalú výpovednú lehotu, prípadne zaplatiť odstupné, dbať na ochrannú lehotu v prípade nemocenských dávok a iné.

Preto, keď už sa živnostník rozhodne prijať človeka do pracovného pomeru, mal by zvážiť, či by zmluvu so svojim novým zamestnancom nemal uzatvoriť len na dobu určitú.

Pracovný pomer na dobu určitú má tú výhodu, že po uplynutí doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, sa pracovnoprávny vzťah končí bez akýchkoľvek komplikácií. Na druhej strane, v prípade záujmu je možné zmluvu predĺžiť a znovu dohodnúť.

V prípade, ak má živnostník pochybnosti o tom, či bude mať pre nového zamestnanca dostatok práce na to, aby plne využil zákonom udávaný pracovný čas, môže s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas.

Znamená to, že zamestnávateľ môže uzatvoriť so zamestnancom pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, než je ustanovený týždenný pracovný čas (t. č. 40 hodín). Zároveň tento pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na každý pracovný deň v týždni, čiže zamestnanec môže pracovať len v niektoré dni.

Nech už sa živnostník rozhodne pre ktorýkoľvek typ pracovnej zmluvy, určite by nemal do nej zabudnúť zakomponovať skúšobnú lehotu. Takto podnikateľ získa dostatok času na to, aby sa uistil, že nový zamestnanec zodpovedá jeho predstavám.

Podrobnejšie informácie treba hľadať v Zákonníku práce.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)