Vzdelávanie a „self-improving“

Väčšie firmy majú spravidla pre svojich zamestnancov pripravenú ponuku rozličných doplňujúcich vzdelávacích aktivít, akými sú napríklad jazykové kurzy, odborné školenia, workshopy a semináre ale aj možnosť doplniť si dosiahnuté vzdelanie o vyšší stupeň.

Pokiaľ vám zamestnávateľ ponúkne takúto možnosť, určite neodmietajte a chopte sa jedinečnej príležitosti jednak dokázať zamestnávateľovi, že vám záleží nielen na vlastnom profesionálnom rozvoji ale aj konkrétnej pracovnej pozícii, ktorú zastávate a jednak skutočne urobiť niečo pre svoj ďalší rozvoj kvalifikácie.

Pokiaľ vám na vašom vedomostnom a kariérnom raste skutočne záleží, nič vám nebráni v tom, aby ste sa nezačali iniciatívne vzdelávať sami a to napríklad prostredníctvom štúdia odborných novinových článkov z vašej pracovnej oblasti, či požičaním a preštudovaním si odbornej literatúry, ktorá vás môže inšpirovať a pomôcť vám posunúť sa o krok ďalej.

Taktiež môžete využiť rôzne internetové kurzy, tzv. e-learning.

V každom prípade vzdelávanie musí byť pre vás trvalou súčasťou života.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)