Školenie

Školenie je spravidla dlhodobejší proces. Niekedy sa slová kurz a školenie zamieňajú. Kurz je skôr krátkodobá séria lekcií určená na zvládnutie určitej látky. Školenie je dlhodobejší proces doplnenia vzdelania. Školenie teda poskytuje hlbšie znalosti, alebo zručnosti.

Príkladmi školení môžu byť napríklad:

  • jazykové školenie
  • školenie manažérov
  • daňové a legislatívne školenie pre podnikateľov
  • školenie o tvorivej fotografii
  • školenie o time manažmente

Aj keď je slovo školenie formálne určené pre systematickejšiu prácu, väčšinou sa (nesprávne) používa aj na krátkodobé akcie, napríklad firemné školenie o zmenách v ovládaní počítačového programu.

Pokiaľ si hľadáte prácu, odporúčam vám, aby ste sa snažili hľadať si školenia a kurzy. Rozšírite tým možnosti, ktoré sa vám neskôr naskytnú. Rovnako je ďalšie vzdelávanie nevyhnutné aj v prípade, že už prácu máte. Čítajte odbornú literatúru, v ktorej nájdete mnoho základných informácií. V odborných časopisoch a na internete zas nájdete doplnkové, aktualizované informácie. Práve tak môžete držať krok s dnešným svetom, ktorý sa rýchlo uberá vpred. Už nestačí to, čo ste sa naučili na škole. Musíte ísť stále ďalej.

Ak budete dobre zorientovaní, máte oveľa lepšie šance získať kvalitné pracovné miesto. Práve tomu môžu napomôcť aj školenia. Obetujte na to svoj čas.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)