Počítačové kurzy

Počítače sú zaujímavá vec. Momentálne už ich ovládanie je tak jednoduché, že mnoho úloh hladko vykonávajú 5 ročné deti. No ich hlbšie zvládnutie môže byť problémom na doživotné štúdium. Počítačové kurzy prichádzajú na preklenutie neznalosti.

Ak by ste chceli zvládnuť nejaký počítačový program sami, museli by ste študovať literatúru, alebo bojovať metódou pokus-omyl. Počítačové kurzy umožnia rýchlo zvládnuť určité úlohy. Nie, počítačový kurz z vás nespraví experta. Možno si z neho ani veľa nezapamätáte. No ukáže vám aspoň základné, najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali ovládať. Možno naznačí, ktorým smerom môžete pokračovať, ak by ste neskôr chceli absolvovať iné počítačové kurzy.

Môj osobný názor na počítačové kurzy je skôr chladný. Veľa ľudí od nich očakáva, že z "blbcov" sa za jedno popoludnie stanú IT špecialisti. To je celkom nereálne. Skôr, než začnete navštevovať počítačový kurz, mali by ste si prejsť aspoň základy ovládania počítača a programu, ktorý sa chcete naučiť ovládať. Mali by ste tušiť, čo sa s počítačom dá spraviť. Nemusíte zatiaľ vedieť ako. Musíte vedieť, na čo vám to bude dobré. Takto vyzbrojení sa môžete "vrhnúť" na počítačové kurzy a vybrať si niektorý z nich.

Využite možnosť hovoriť s lektorom. Neváhajte sa pýtať, čo vám je nejasné. Ak ide príliš rýchlo s výkladom, brzdite ho, nech sa nepredvádza.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)