Manažérske kurzy

Ak uvažujete o manažérskej pozícii, je dobré, ak budete navštevovať rôzne manažérske kurzy. Sú zamerané na najrôznejšie oblasti. Práve manažérske pozície vyžadujú čo najbohatší osobný rast. Ak máte ako manažér dosahovať stále lepšie výsledky, musíte rozvíjať nielen svoj tím, ale aj seba.

Aj keď sa možno niektoré manažérske kurzy môžu javiť ako samoúčelné, nepodceňujte ich. Time managment, redukcia nákladov, rozvíjanie tímu, zvládanie ťažkých telefonátov, vystupovanie na verejnosti… To všetko sú manažérske kurzy, ktorých posolstvo asi už dobre ovládate. No súčasťou každého kurzu je interakcia s novými ľuďmi. Aj keď danú problematiku ovládate, vždy sa nájde lektor, ktorý má na ňu iný pohľad. Môžete tak prehodnotiť znalosti, rozšíriť si ich. No a niekedy sa len utvrdiť, že to čo už robíte je to najlepšie, čo momentálne môžete robiť. Práve na to môžu byť manažérske kurzy užitočné.

Je jasné, že manažérske kurzy vám nemusia pomôcť, ak ste zamestnanec a poškuľujete po pozícii manažéra. V takom prípade vám odporúčam najskôr konzultovať svoj zámer v niektorej personálnej agentúre. Tam vám môžu vypracovať osobný profil, či sa na takú pozíciu hodíte. Manažérske platy sú iste lákavé. No človek zvonka nevidí, aký objem znalostí práca manažéra vyžaduje. Preto manažérske kurzy nemusia byť vhodné pre každého.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)