Vonkajšia reklama

Keď hovoríme o vonkajšej reklame, máme predovšetkým na mysli veľkoplošnú reklamu v podobe bannerov, billboardov, bigboardov, megaboardov, či rôznych reklamných tabúľ, pútačov, štítov, transparentov a pod., s ktorými sa stretávame vonku na ulici, pri cestách, na budovách a inde. Osobitnoú pozíciu tu má svetelná reklama, ktorá môže dotvárať atmosféru mesta.

Existuje množstvo druhov, prevedení, materiálov, či miest, kde je možné si takúto reklamu nechať umiestniť. Okrem klasických „plagátových“ foriem vyhotovených z papiera, je možné použiť plátno, plachtovinu, fóliu, PVC, plech, prípadne si reklamu nechať namaľovať na budovu, vyfrézovať v podobe nápisu, či jej dať formu výlepu skla výkladu, zástavy a pod. Rovnako miest vhodných na reklamu je mnoho – fasády či strechy budov, okná, výklady, ploty, zábradlia, mantinely, reklamné panely, stojany, konštrukcie, lešenia, stĺpy, rámy, markízy, slnečníky a iné.

Na trhu existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa reklamou. Niektoré sa zameriavajú na určitú oblasť, iné ponúkajú kompletný servis – od grafického návrhu, cez vyhotovenie až po prenájom reklamnej plochy.

Cena výroby vonkajšej reklamy závisí od množstva faktorov – od typu reklamy, jej veľkosti, grafickej náročnosti, použitého materiálu a pod. Vzhľadom na mimoriadnu pestrosť ponuky a snahy vyhovieť i individuálnym požiadavkám zákazníka, uprednostňujú dopytované firmy kalkuláciu ceny na mieru. Pre predstavu môžem uviesť, že napríklad veľkoformátová tlač papierových bannerov či billboardov sa pohybuje okolo 5 Eur/m2, výrobu banneru vrátane materiálu si možno objednať za 16 Eur/m2, fóliu na výklad za 28 Eur/m2.

K cene za výrobu je nutné prirátať sumu za prenájom reklamnej plochy (pravdaže ak nie ste šťastným vlastníkom nejakého vhodného miesta), ktorá závisí od lokality, viditeľnosti, hustoty prechádzajúcich áut a chodcov, od veľkosti, dĺžky prenájmu a tiež treba myslieť i na cenu montáže. Ako príklad uvediem – prenájom plochy na billboard sa pohybuje zhruba od 80 Eur/mesiac, pričom čím lukratívnejšia lokalita, tým je cena vyššia a opačne. Napríklad v Dunajskej Strede možno zohnať prenájom za 135 Eur/mesiac, v Bratislave za 163 Eur/mesiac, ale i za 332 Eur/mesiac.

Najvhodnejšími pre umiestnenie niektorej z foriem vonkajšej reklamy sú frekventované miesta, pri ktorých prechádzaní sa ľudia neponáhľajú, takže majú čas si reklamu všimnúť. Napríklad sú to autobusové zastávky, námestia s lavičkami, reklamné plochy v blízkosti reštaurácií s letnými terasami, ale i veľké billboardy popri cestách, hlavne diaľniciach, kedy si riadenie nevyžaduje priveľa pozornosti a vodič sa, v dôsledku jednotvárnosti jazdy, „nudí“.

Výhodou vonkajšej reklamy je, že môže osloviť množstvo ľudí a vyvoláva dojem, že firma, ktorá sa takto prezentuje, je úspešná, profesionálna a rozhodne nie malá. Nevýhodou je značná finančná náročnosť, hlavne ak podnikateľ investuje do viacerých kusov takejto reklamy.

Začínajúci živnostník si na úvod svojej reklamnej kampane formu vonkajšej reklamy pravdepodobne nezvolí, ale v prípade úspechu v podnikaní bude nad ňou určite uvažovať.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)