Spôsoby propagácie pre každého

Stará známa pravda hovorí, že najlepšou a najlacnejšou reklamou je dobré meno. Čo to znamená? Predovšetkým to, že zákazníci sú s prácou podnikateľa mimoriadne spokojní. Pričom meradlo spokojnosti sa opiera nielen o kvalitu, cenu, či dodržiavanie termínov, ale berie ohľad i na mieru ochoty, profesionálneho prístupu, príjemného vystupovania a pod. Celkový výsledný dojem vytvára dobré meno v mysliach ľudí, ktorí sa so svojimi pozitívnymi skúsenosťami delia s rodinou, priateľmi, známymi, odporúčajú podnikateľa ďalej a robia mu tak tú najlepšiu reklamu, akú by mohol získať – založenú na skúsenosti (nie na ohurujúcej grafike, či zavádzajúcich slovách) a zároveň úplne bezplatnú.

V praxi bežne užívanou, zároveň finančne nenáročnou, formou propagácie sú vizitky – malé kartičky obsahujúce základné údaje o podnikateľovi. Sú všeobecne známe a často využívané podnikateľmi pri priamom styku s ľuďmi, či už na rokovaní alebo pri náhodnom stretnutí na ulici. Ich hlavným účelom je poskytnúť kontaktné údaje na podnikateľa, aby sa v prípade záujmu s ním človek vedel spojiť.

Môžu byť jednostranné či obojstranné, farebné či čiernobiele, jednoduché či vizuálne vyšperkované. Je možné si ich dať zhotoviť firme, alebo si ich vytlačiť doma na tlačiarni a následne orezať na rezačke. Hlavné je, aby vyzerali profesionálne, budili dobrý dojem a nabádali k dôvere.

V súčasnej dobe by mal mať (takmer) každý podnikateľ webovú stránku. Žijeme v dobe internetu a ak niekto potrebuje informácie, hľadá ich práve tam. Je to bežná prax i v podnikaní.

Častejšie než číslo telefónu, chce človek vedieť adresu firemnej webovej stránky. Chce si v pokoji svojej kancelárie zistiť informácie, o ktoré má záujem, pekne a bez náhlenie popremýšľať, porovnať a rozhodnúť sa. Až potom zdvihnúť telefón a začať konať. Z tohto dôvodu by si mal dať súkromník na webovej stránke záležať a následne ju uvádzať všade tam, kde je to vhodné (na vizitkách, billboardoch, v inzerátoch, na informačných letákoch k svojim výrobkom a pod.).

Účelom webovej stránky je reprezentovať a informovať.

Stránka by mala vyzerať dobre, profesionálne, vyvolávať pozitívny dojem, mala by byť schopná uchopiť pozornosť potencionálneho zákazníka a presvedčiť ho, že práve našiel, čo hľadal. Zároveň by mala poskytovať čo najviac užitočných informácií. Určite by nemali chýbať kontaktné údaje, predmet podnikania, údaje o založení a vývoji firmy, kompletná a dostatočne podrobná ponuka, referencie, úspechy, pokiaľ možno ceny, nezaškodí stránku osviežiť názornými ukážkami a obrázkami. Toto všetko musí byť na stránke umiestnené prehľadne, nikoho nebaví sa k údajom prácne sa dopracovávať.

Tvorbou webových stránok sa zaoberá množstvo ľudí, od študentov až po veľké firmy, čo sa odráža na cene, ale i miere profesionality. Natrafiť na kvalitu i dobrú cenu nie je až taký problém, stačí sa porozhliadnuť a poinformovať sa, najlepšie na internete.
Ak sa vám táto možnosť nepozdáva, uprednostňujete jednoduchosť a veríte vo vlastné sily, môžete si stránku vytvoriť prostredníctvom systému na vytváranie webových stránok. Treba si na internete vyhliadnuť spoločnosť, ktorá túto službu ponúka a následne si podľa návodu, s tým, že si volíte z predkladaných možností a šablón, vytvoríte vlastnú stránku. Musíte však počítať s tým, že budete mesačne platiť poplatok za jej prevádzku.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)