Rozhlasová reklama

Veľmi rozšírenou formou reklamy je rozhlasová reklama. Naproti televízii má rozhlasové vysielanie tú nevýhodu, že ho ľudia môžu vnímať jedine sluchom, ale iné výhody tento „handicap“ vyvažujú:

  • rozhlasová reklama je cenovo prístupnejšia
  • jej tvorba je jednoduchšia
  • rozhlas počúvajú ľudia viac než sledujú televíziu

Tridsať sekúnd rozhlasového spotu sa pohybuje od niekoľko desiatok eur až po sumy nepresahujúce 900 Eur. Cena závisí od viacerých faktorov – od druhu rozhlasovej stanice, veľkosti pokrytia, frekvencie, času vysielania, či ide o reklamný spot, oznam alebo sponzoring a pod.

K cene treba prirátať náklady na výrobu, ktoré však nie sú nejako vysoké. Svoju upútavku v rozhlase je človek schopný vytvoriť si aj sám. Najjednoduchší na výrobu je reklamný oznam a veľkým bonusom je, ak ho do éteru číta populárny moderátor.

Rozhlasová reklama, aby bola úspešná, sa musí mnohokrát opakovať. Odporúča sa aspoň pätnásťkrát za týždeň, najlepšie v tom istom čase, s prihliadnutím na vysielaný program a poslucháčsku základňu.

Reklama zaradená do rozhlasového vysielania dokáže osloviť veľkú masu. Rádio počúvajú ľudia často, kedykoľvek a kdekoľvek. Robí im spoločnosť doma, v práci, v aute, tlačí sa im do uší v bare, reštaurácii, počas nakupovania v obchodných domoch, či vo chvíľach uvažovania nad druhom zmrzliny. Na druhej strane, rozhlasové vysielanie často vnímame len okrajom mysle, nesústredíme sa naň, nejedenkrát nám robí len zvukovú kulisu.

Pre začínajúceho podnikateľa zrejme nebude ani rozhlasová reklama ten nástroj, ktorý si zvolí pri rozbehu podnikania na prezentáciu. Ale do budúcnosti nad ním bude určite uvažovať…

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)