Netradičné formy propagácie

Medzi atypické formy propagácie možno zaradiť tie, ktoré nie sú bežne viditeľné, s ktorými sa ľudia často nestretávajú. Znamená to, že sa využívajú len ojedinele, či už z dôvodov privysokej ceny, vyhranenej cieľovej skupiny, zvláštnych požiadaviek na čas, priestor, príležitosť, alebo z iných objektívnych príčin.

Novinkou na trhu s reklamou je mobilná reklama (t.j. pomocou mobilov). Na Slovensku je tento typ reklamy nováčikom, ktorý si ešte len hľadá svoje miesto a zákazníkov. Naproti tomu v podaktorých krajinách už úspešne funguje a podnikatelia sú s týmto spôsobom propagácie, údajne, veľmi spokojní.

Využitie displeju mobilného telefónu na reklamu je veľmi lukratívne, pretože vlastníkov mobilov je neuveriteľné množstvo.

Najjednoduchšou formou mobilnej reklamy je oslovovanie potenciálnych zákazníkov pomocou SMS alebo MMS správ. Oveľa viac sa však hovorí o reklamných formátoch pre internet na mobilných telefónoch. To je však na uskutočnenie omnoho náročnejšie, ide o skúšku technologickej vyspelosti, programovania a know-how realizátora.
Reklamy na mobilnom internete sa objavujú v podobe textovej linky, grafických bannerov alebo ich kombinácie. Túto službu ponúkajú veľké spoločnosti pôsobiace vo vodách internetu, stačí si dať požiadavku do vyhľadávača.

Veľmi zaujímavé a zároveň ojedinelé sú reklamy umiestnené na teplovzdušných balónoch, héliových vzducholodiach, či na transparente, ktorý ťahá lietadlo. Stretávame sa s nimi hlavne pri veľkých akciách organizovaných pre veľké množstvo ľudí (napr. letecké dni) alebo ich významné firmy využívajú pri príležitosti osláv výročia a pod. Vo veľkých obchodných centrách je možné vidieť strategicky rozmiestnené LCD obrazovky, ktoré zobrazujú reklamné spoty. Toto vysielanie prebieha vo forme slučiek, takže každá reklama je vysielaná v pravidelných intervaloch. Hlavným ťahákom, ktorý túto reklamu robí atraktívnou, je veľká návštevnosť týchto centier nákupuchtivými ľuďmi.

Ďalším nie úplne tradičným spôsobom propagácie je aktívna účasť na rôznych podujatiach ako sú výstavy, veľtrhy, salóny, k čomu je potreba si prenajať plochu (stánok), pripraviť si prezentáciu a propagačný materiál. Tí náročnejší venujú energiu i peniaze aj do dizajnu výstavnej expozície, ktorá má za účel prezentovať a pritiahnuť pozornosť.

Ak sa niekomu máli, môže byť organizátorom alebo spoluorganizátorom reklamnej šou, párty, predvádzacej akcie, prehliadky či vystúpenia.

Úsmev na perách, hlavne detských, dokážu vykúzliť tzv. živé terče – ľudia alebo zvieratá, ktorí nosia reklamu na sebe a to na šatách, na rekvizitách, prípadne i na holom tele. Môže ísť o reklamné figuríny, maskoty, kostýmy a pod.

Napísala MonYenn

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)