Zárobok bez práce

Áno, dá sa to. Je možné živiť sa len z práce, ktorú ste vykonali v minulosti. Takýto životný štýl považujem za ideál, ku ktorému by sa mal snažiť dostať každý, kto na to má (možnosti, IQ, dedičstvo, nápad, šťastie). Ľudovo sa takému živobytiu nehovorí práca, ale "byť rentiér".

Ak opustíme hlboké a studené vody málo platenej práce, dostaneme sa do oblasti, v ktorej končia pojmy, ako „hodinová mzda“, „fixná sadzba“, „úkolové prémie“. Sme medzi vyššou strednou vrstvou, možno až niekde medzi top 10 tisíc. Tam už nebýva taká práca, akú pozná väčšina.

Predstavte si, že chcete zarábať mesačne desaťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Ako to dosiahnuť? V prvom rade hneď zatvorte ponuky pracovných agentúr. Nehľadajte voľné pracovné miesta. Ak nechcete byť v lieviku priemernej mzdy, nemôžete uvažovať, ani sa správať priemerne.

Ak sa priemerný človek zamestná, alebo si zriadi živnosť s remeslom, väčšinou ho čaká štatisticky očakávateľný, priemerný osud. Bežné práce, bežná mzda. Ak je veľmi dobrý, bude mať viac práce a o niečo lepší príjem. Časom sa uštve. Na starobu mu ostanú nejaké skromné úspory a žiaden príjem.

Odvážnejšie je pustiť sa do budovania vlastného projektu. Musíte spraviť niečo také, čo vám bude zarábať aj v čase, kedy vy nerobíte nič. Potom vás práca nelimituje v rozlete.

Príklady takých zamestnaní:

  • Kúpite dom a prenajmete ho. Nájomca nech sa stará o chod domu a vy dostávate mesačne určitú čiastku. Žiadna práca.
  • Zriadite firmu a rozbehnete ju. Keď už beží, ponecháte jej riadenie v rukách manažérov. Nech sa starajú o jej rast, rozširovanie. Vy sa môžete začať venovať niečomu inému. Zisk, ktorý firma generuje ide na váš účet bez ohľadu na to, čo robíte. Žiadna práca.
  • Vytvoríte nejakú službu, napríklad na internete. Tá môže automaticky bežať, program sa o všetko stará sám. Zisk z toho ide k vám, aj keď nerobíte nič iné. Žiadna práca.

Viem, nie je ľahké nájsť a realizovať takéto nápady. Mnohé sú závislé na vstupnom kapitále, iné na dobrom nápade. A všetky aj na šťastí. To, že je neľahké nájsť si takú prácu, ktorá by vám následne zarábala aj celkom sama neznamená, že to nemáte skúsiť.

Vo voľnom čase vždy rozmýšľajte nad tým, či vás nenapadne nejaký nápad, ako na to. Myslite strategicky v horizonte rokov. Ak máte reálny nápad, často mu budete musieť obetovať veľa času a nepohodlia. Neraz chudoby. No ak sa potom veci podaria, zarobíte mnohonásobne viac, ako keby ste sa boli živili „poctivou prácou pre niekoho iného“.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)